Beleid

Beleidsnota 2013-2019

 

Bestaand beleid

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Weesp en omgeving. De HKW doet dat door het jaarlijks organiseren van minimaal vijf lezingen/informatie-avonden in de periode oktober tot en met april. Daarnaast krijgen de leden het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift “Historisch Weesp” aangevuld met de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief “Historisch Weesp Bulletin”.

Publiciteit

Voor de lokale radiozender ‘Radio Weesp” wordt de HKW geregeld gevraagd commentaar te geven over historische zaken of recente ontwikkelingen die het verleden van de stad raken. Tijdens Open Monumentendag organiseert de HKW in haar kantoor in Het Fort aan de Ossenmarkt een expositie over de historie van Weesp. In augustus geeft de HKW acte de presence op de jaarlijkse Weesper Verenigingenmarkt. Verder is de HKW aanwezig op de ‘nieuwe bewoners’-avond van de Gemeente Weesp.

 

Archief

De HKW beschikt in haar kantoor over een uitgebreid archief van ingebonden Weesper kranten, boeken, knipsels en andere interessante zaken Weesp betreffende. Op de HKW-website is naast actuele informatie over de vereniging ook de “Beeldbank” te vinden met daarin oude foto’s en dia’s van Weesp.

 

Stadwandelingen

In juni en augustus organiseert de HKW op vrijdagavond historische stadswandelingen door Weesp. Deze wandelingen worden op andere dagen ook op verzoek gehouden voor groepen. Daarnaast zijn er themawandelingen, zoals bijvoorbeeld ‘Joods Weesp’, ‘Weesp jeneverstad’, ‘Weesp Vestingstad’ en ‘Industrieel Weesp’. Jaarlijks wordt door tussen de 500 en 600 mensen aan deze stadswandelingen deelgenomen.

 

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met Museum Weesp, het Weesper Gemeentearchief (sinds 1 januari 2014 officieel Regionaal Historisch Centrum (RHC) “Vecht en Venen” locatie Weesp), de Stichting Beiaardkring Weesp en Weesp Marketing. Een afgevaardigde van het HKW-bestuur heeft zitting in de Commissie Open Monumentendag (OMD) Weesp. Zoveel mogelijk wordt vanuit de HKW tegemoet gekomen aan vragen voor lezingen, artikelen, informatie en medewerking aan activiteiten betreffende de geschiedenis van Weesp. De HKW houdt binnen de overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem (TVE) contact met andere historische kringen in de regio.

 

Gemeente

De HKW volgt alle gemeentelijke plannen. Tasten deze de historische bebouwing, de historische structuur van wegen of straten of andere waardevolle zaken binnen de gemeente aan, dan wijst de HKW op het belang daarvan.

 

Toekomst

Het spreekt voor zich dat er de komende jaren gestreefd gaat worden naar het continueren van bovenstaande activiteiten, waarbij het beleid er op gericht is de bestaande activiteiten te verbeteren en verder uit te bouwen. Een ander streven is om te komen tot meer werkgroepen van leden en niet-leden voor het doen van onderzoek, het vastleggen van historie en/of het voorbereiden van publicaties.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl