Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Historische Kring Weesp

 

Het jaar begon met de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van het stadhuis, op zaterdag 9 januari 2016. Zo’n 75 leden hadden de weg naar het stadhuis gevonden. Voorzitter Cees Pfeiffer memoreerde in zijn speech dat de HKW een goed jaar achter de rug heeft. Het aantal leden is met 615 zo’n beetje gelijk gebleven. Onder de nieuwe leden valt op dat het vaak om één persoon gaat, waardoor het aantal adressen steeg naar 400. Pfeiffer blikte ook terug op de lezingen van 2015, waarbij de ‘slagerslezing’ zo druk werd bezocht dat er vanwege een tekort aan zitplaatsen een tweede avond georganiseerd moest worden. Het aantal deelnemers aan de door de HKW georganiseerde historische stadswandelingen zit ook in de lift, in 2016 waren er 620 deelnemers (430 in 2015). Opvallend is dat bij het wandelen op afspraak de zondag populair wordt, waarschijnlijk omdat die dag vaak wordt gebruikt als ‘familiedag.’ Met MuseumWeesp zal in de toekomst nauwer worden samengewerkt door bijvoorbeeld een combinatie museumbezoek- stadsrondleiding te organiseren.

Het HKW-archief ontving het afgelopen jaar weer veel interessante giften waaronder veel beeldmateriaal. Tenslotte informeerde de voorzitter de leden dat de ruimte in het fort voorlopig niet te gebruiken is in verband met een grote verbouwing.

 

Woensdag 17 februari was bestuurslid Auke Lemstra de spreker. Hij had Weesp letterlijk in kaart gebracht aan de hand van een aantal plattegronden en luchtfoto’s. Auke ging daarbij terug in de geschiedenis: van Weesp in 2015 naar 1550. Men zag de stad steeds kleiner worden en kenmerkende straten en gebouwen verdwijnen. Lemstra begon zijn betoog met een uitleg over Normaal Amsterdams Peil, oftewel het zeespiegelniveau. Zonder de dijken zou een groot deel van Nederland en ook van Weesp onder water verdwijnen. De zaal was met 105 geïnteresseerden tot de laatste stoel bezet.

 

Woensdag 23 maart stond de Algemene Ledenvergadering op het programma. Zo’n avond trekt altijd minder bezoekers. Er waren er ongeveer 40. Na de korte pauze kwamen er nog zo’n tien man bij om mee te doen aan de tweede editie van Historische Quiz Weesp. Daarbij is winnen niet belangrijk, maar wel het plezier dat men heeft met de soms pittige vragen en komische foto’s. Er moesten weer 35 vragen in multiple choice worden beantwoord plus een bonusvraag. Presentatoren waren de bestuursleden Auke Lemstra en Cees Pfeiffer. Het gemiddeld aantal behaalde punten lag op 20. Winnaars werden Cees den Hartog (22), Simon Biesheuvel (23) en Nel de Weerd (24). Zij kregen een tas vol Weesper en molenproducten, gesponsord door molen De Vriendschap.

 

Donderdag 21 april draaide de lezing om foto’s van persfotograaf Gerrit Hols. Begonnen in de jaren zeventig fotografeerde hij meer dan 30 jaar in Weesp en omstreken: branden, sportwedstrijden, officiële bijeenkomsten en portretten. Samen met het Gemeentearchief, waar de Collectie Hols ligt, was een selectie gemaakt van 107 foto’s, waarbij de zaal voor de nodige aanvullingen zorgde als niet duidelijk was wat er op de foto te zien was. Ook deze keer was de zaal met 105 bezoekers tot en met de laatste stoel bezet. Van de ‘nieuwsmakers’ uit de jaren zeventig werd nog een speciale foto gemaakt. Dat waren naast Gerrit Hols, ‘de Nieuwe Weesper’- hoofdredacteur Jan-Maarten Pekelharing en advertentieverkoper Lex Schulp.

 

Het verenigingsjaar begon weer met de traditionele Verenigingsmarkt op donderdag 25 augustus 2016. Het kraampje, beladen met nummers van ‘Historisch Weesp’ en oude foto’s trok zoals gewoonlijk weer veel bezoekers. Dit alles was niet voor niets want die avond werden drie passanten lid van de HKW.

 

De HKW was dit jaar gastheer van de Jaardag van de stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), de overkoepelende organisatie van de historische kringen in Gooi- en Vechtstreek. Op zaterdag 1 oktober werden zo’n 80 leden ontvangen in het stadhuis, waar zij konden luisteren naar inleidingen van wethouder Peter Eijking, historicus Henk Michielse en NRC-journalist Henk Hulsman. HKW-voorzitter Cees Pfeiffer sloot de ochtend vrolijk af met oude reclamefilmpjes van Van Houten. Na een lunch in Aaltje konden de leden kiezen uit een boottocht over de Vecht, een excursie naar molen De Vriendschap of een rondleiding door Weesp die eindigde in het museum. Daarna was er nog een gezellige en drukbezochte borrel bij Aaltje.

 

De lezingenserie van het seizoen 2016-2017 ging op 20 oktober van start met een pittig onderwerp, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1568). Historicus Sander Wassing hield een beeldend betoog over deze gruwelijke tijd waarvan ook twee Weespers indirect het slachtoffer werden. Ondanks het ‘zware’ onderwerp waren er zo’n 95 bezoekers waaronder enkele nieuwe leden. Voorzitter Cees Pfeiffer opende de avond met het gedenken van de plotseling overleden Max van Dorth, oud-bestuurslid en initiatiefnemer in Weesp van de Struikelstenen die de weggevoerde Joden in herinnering houden.

 

Een kerk is een kostbaar bezit, niet alleen kan er brand in uitbreken zoals in de Laurentiuskerk begin november gebeurde, het onderhoud kost ook heel veel geld. HKW-bestuurslid en aannemer Wim Vree hield op woensdag 23 november een uiteenzetting over de vele mankementen die een monument als de Grote of Laurenskerk heeft en hoe deze op te lossen. Zijn bedrijf voert een voortdurende strijd tegen vocht, zout en kalk die de stenen aantasten en insecten, schimmels en zwammen die het op het houtwerk hebben voorzien. De zeer interessante lezing werd door ruim 100 mensen bijgewoond.

 

Het bestuur van de HKW was in 2016 als volgt samengesteld: Cees Pfeiffer (voorzitter), Wim Vree (secretaris en vice-voorzitter), Marjoke Volkers (penningmeester), Harry Duineveld (ledenadministratie en –contact), Auke Lemstra (techniek) en Liesbeth Kortekaas (stadswandelingen). Het bestuur kwam in 2016 zes keer in vergadering bijeen.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@historischekringweesp.nl