Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Historische Kring Weesp

 

Nieuwjaarsreceptie

Door sneeuwval werd de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari in het stadhuis minder goed bezocht dan anders. Er waren slechts 40 personen aanwezig. Voorzitter Cees Pfeiffer keek terug op een mooi jaar met fraaie lezingen en een quiz. De brand op 8 november van de Laurentiuskerk veroorzaakte een schok door Weesp, net nu er concrete toekomstplannen worden gesmeed. De HKW vindt het jammer dat de Achtergracht niet wordt opengegraven, maar protesteert tegen het bevaarbaar maken van de Voorgracht. Hiervoor zou de Slijkstraatbrug moeten worden verhoogd. De HKW is voorstander van het autoluw maken van de binnenstad. Van vrijwilligers Cor Roetman en mevrouw Roozenboom werd afscheid genomen. De HKW bestaat dit jaar 40 jaar, wat op gepaste wijze zal worden gevierd.

 

Jubileumreceptie

Zaterdag 4 november vierde de HKW het 40-jarig jubileum met een receptie in fort Ossenmarkt. De gemeenschappelijke ruimte in het fort was omgetoverd in een gezellige feestzaal. Zo’n 70 leden hadden de weg naar het fort genomen, waar ze werden onthaald op een drankje en hapje. De hartige hapjes werden aangeboden door slagerij Van Donk. Voorzitter Cees Pfeiffer hield een korte speech, waarin het terugblikte op 40 jaar HKW. Van hem en de aanwezige oud-voorzitters Draijer, Schulp en Ruarus werd een foto gemaakt.

 

Stadswandelingen

In 2017 namen in totaal 503 mensen deel aan onze historische stadswandelingen. Het aantal deelnemers aan de vrijdagavondwandelingen loopt steeds verder terug. Dit jaar waren er slechts 36. Op afspraak in groepen liepen 263 personen mee, waarbij verschillende themawandelingen (Joods Weesp, Industrieel Weesp en Weesp jeneverstad) werden ingezet. Tijdens de wandelingen werd de Laurenskerk door 84 personen bezocht en de synagoge door 52 personen.

Voor het eerst dit jaar werd bij de stadswandelingen samengewerkt met Weesp Marketing (WM). Tijdens de zomermaanden konden mensen via WM een ‘Dagje Weesp’ boeken: ontvangst met koffie, vaartocht op de Vecht met de ‘Vuurlinie’, bezoek aan Fort Uitermeer, lunch in Weesp, historische wandeltocht van 45 minuten inclusief een Anker jeneverproeverij, ijsje bij Nelis en bezoek aan Museum Weesp inclusief korte rondleiding door het Stadhuis. De HKW nam de wandeling voor haar rekening. ‘Dagje Weesp’ werd een succes; in totaal werd er met 204 mensen gewandeld in groepen van maximaal 12 personen.

 

Diversen

Dinsdag 21 november was weer de Nieuwe Bewonersavond in het stadhuis. De HKW had een plaatsje naast het Gemeente-archief. De avond, die druk werd bezocht, leverde vier nieuwe leden op. Ook op de Verenigingenmarkt in augustus kon de HKW diverse nieuwe leden inschrijven. Het ledental schommelde in 2017 net als in voorgaande jaren rond de 600.

Tijdens Open Monumentendag, zaterdag 9 september, werd de in het Fort aan de Ossenmarkt door de HKW gemaakte foto-expositie ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ door enkele tientallen mensen bezocht. In 2017 heeft de HKW met succes gestreden tegen het plan van de Gemeente Weesp om een groot gebied rond de oude binnenstad ‘welstandsvrij’ te maken. Geen toetsing door een Welstandscommissie in gebieden die aan de oude stad grenzen vindt de HKW een bedreiging voor de binnenstad. Na veel lobbyen en inspraak tijdens commissievergaderingen en raadsvergaderingen, werd het ‘welstandsvrije gebied’ rond de binnenstad weer ingetrokken. De HKW diende bij de Gemeente Weesp een ‘verzoek tot handhaving’ in om verdere verkrotting van de leegstaande panden van Ruitenbeek en Grootendorst aan de Nieuwstraat tegen te gaan. Ook werd bij de gemeente een verzoek ingediend om de oude arbeiderswoninkjes aan de Achterherengracht en de voormalige jeneverstokerij De Snoek (nu hotel Hart van Weesp) een beschermde status te geven door deze te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. De HKW werd in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichtingsplannen van de Van Houtenlaan/Groeneweg die een ‘as van allure’ moet worden, oftewel een mooie toegangsweg tot de binnenstad. In dit plan is ook een opknapbeurt voor het Van Houten-monument bij Oversingel opgenomen. De HKW had in 2017 zitting in de gemeentelijke Klankbordgroep Parkeren om te komen tot een beter en, voor de binnenstad, meer autoluw parkeerbeleid. Samen met Museum Weesp zijn er, aansluitend op een wisselexpositie in het museum, drie industriële stadswandelingen georganiseerd die op zondagmiddag in het museum begonnen. Voor de bibliotheek leverde de HKW in 2017 de content (beeld & tekst) voor de ‘multitouchtafel’ die in december in gebruik werd genomen. De tafel is vooral bedoeld voor scholieren die in korte tijd de geschiedenis van Weesp willen leren kennen. Via Museum Weesp zijn we gevraagd om mee te denken over het opzetten van de website ‘Het geheugen van Weesp’ in navolging van de ‘Het geheugen van…’-websites van Amsterdam Museum. Tot slot zijn we begonnen met het moderniseren van onze eigen website en het ‘up to date’, maar vooral makkelijker toegankelijk maken van de ‘Beeldbank’ op de site. De verwachting is dat de nieuwe website 1 februari 2018 online gaat.

 

Bestuur

Het bestuur van de HKW was in 2017 als volgt samengesteld: Cees Pfeiffer (voorzitter), Wim Vree (secretaris en vice-voorzitter), Marjoke Volkers (penningmeester), Harry Duineveld (ledenadministratie en –contact), Johan Groen en Liesbeth Kortekaas (stadswandelingen). Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Auke Lemstra die naar Ulft is verhuisd. Zijn plaats werd ingenomen door Johan Groen. Het bestuur kwam in 2017 zeven keer in vergadering bijeen.

 

Lezingen

Ooit bezat Weesp een reus, de enorme molen Het Anker aan de Herengracht. Op donderdag 23 februari hield voorzitter Cees Pfeiffer een inleiding over de molen. En weer was het slecht weer, waardoor er zo’n 80 man in de zaal zat. Het Anker werd in 1693 gebouwd en heette eerst De Kramerse en toen De Vriendschap. In 1898 kocht de Duitser C.F.A. Pfeiffer de molen. Maar door teveel bomen rondom het bouwwerk, waardoor er te weinig wind werd gevangen, verkocht hij het bovenstuk in 1913 aan de firma Reerink in Oldenzaal. Daar deed de molen dienst tot 1928. In het onderstuk zat tot 1989 de firma Pfeiffer, tot de sloop in 1993. In 2000 werd het bovenstuk van de molen herbouwd in de haven van Harderwijk, onder de nieuwe naam De Hoop. De avond werd een kleine 100 man bezocht.

 

Na de Jaarvergadering op woensdag 22 maart hield scheidend bestuurslid Auke Lemstra een boeiende presentatie: foto’s van oud Weesp vergeleken met nieuwe foto’s van Andre Krul van dezelfde locatie. Hij toonde 100 foto’s, waarbij hij veel details wist te vertellen. Sommige plekken zijn helemaal niet veranderd, andere zijn juist onherkenbaar. Duidelijk verbeterd is bijvoorbeeld de Middenstraat met de bijbehorende stegen. Minder succesvol zijn het nieuwe ‘pand van Schrijver’ met daarnaast de Zwanenburcht en de moddervlakte op de Achtergracht. Uiteraard deed de zaal, zo’n 80 man, ook een duit in het zakje.

 

De traditionele Amsterdamse avond op donderdag 20 april werd weer verzorgd door René Valensa die dit keer ‘Van pesthuis tot gasthuis’ als onderwerp had. Hij ging terug naar 1300 toen alles pest (= plaag) heette. Het eerste en tweede ziekenhuis stonden in de Nes, het St. Pietersgasthuis, maar dit moest verhuizen naar de rand van Amsterdam. Hij vertelde de geschiedenis van het Binnengasthuis en het Buitengasthuis, dat in 1887 werd omgedoopt tot Wilhelminagasthuis. In 1865 werd het Emma kinderziekenhuis geopend. Alle ziekenhuizen vertrokken in 1982 naar het AMC. Ajax speelde deze avond, het bezoekersaantal bleef daarom steken op 70.

 

Het nieuwe lezingenseizoen werd op 19 oktober geopend door voorzitter Cees Pfeiffer, die ‘De Van Houten villa’s’ als onderwerp had. De familie bouwde aan het eind van de 19de eeuw niet alleen een gigantisch fabriekscomplex, voor henzelf werden prachtige villa’s neergezet. In Weesp stonden er drie. Alleen Villa Casparus is niet gesloopt. Na de pauze gaf Van-Houten kenner Dick van Zomeren een toelichting op een bedrijfsfilm uit 1952 van de cacao- en chocoladefabriek. Hij deed dit op zeer humoristische wijze, waardoor er in de snikhetezaal heel wat werd afgelachen. De presentatie werd door zo’n 100 mensen bijgewoond. Voor de ongeveer 15 personen die vanwege de drukte niet meer konden worden toegelaten, komt een tweede avond in het fort. Dat werd donderdag 16 november toen nog zo’n 20 leden konden genieten van de presentatie.

 

Jeneverhoofdstad Weesp was het thema op woensdag 22 november. Christian Pfeiffer, eigenaar van het jenevermerk Anker, ging nader in op de geschiedenis van het brouwen van bier en het stoken van jenever. Vooral de jenever had – uiteraard – zijn speciale aandacht. Hij vertelde dat de peridode dat in Weesp jenever werd gestookt grofweg in drie delen kan worden gesplitst: de Gouden Eeuw, de tijd van de Hugenoten en de tijd van de Amsterdammers. Voor het eerst moesten voor de presentatie plaatsen worden gereserveerd. De lezing trok ongeveer 95 leden.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl