organisatie

Historische Kring Weesp


Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de Historische Kring Weesp, de ANBI-status, het beleid en de toekomstplannen. Verder kunt u op deze pagina het jaarverslag 2018 en de notulen van de Algemene ledenvergadering  2016 lezen en vindt u er de door de leden goedgekeurde exploitatierekening 2018 en de balans 2018.


Gegevens Historische Kring Weesp

Statutaire naam: Historische Kring Weesp

Rechtspersoon: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Jaar van oprichting: 1977

Aantal leden: circa 650

Naam voorzitter/contactpersoon: Cees Pfeiffer

Postadres: Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp

Telefoon: 0294 413968

Bezoekadres: Ossenmarkt 44, Weesp

Website: www.hkweesp.nl

e-mailadres: secretariaat@hkweesp.nl

bankrekening: RABO: NL76 RABO 0343157624 t.n.v. Historische Kring Weesp


Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK 40516860

De activiteiten van de vereniging worden geheel uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers.

Doelstelling van de HKW is het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Weesp en omgeving.


Bestuur

Voorzitter: Cees Pfeiffer

Secretaris: Wim Vree

Penningmeester: Marjoke Volkers

Bestuurslid: Harry Duineveld (ledenadministratie)

Bestuurslid: Johan Groen (archief)

Bestuurslid: Cissy Douma (stadswandelingen)

Bestuurslid: Kees Lijnsvelt


Het bestuur komt met uitzondering van de zomermaanden en december maandelijks in vergadering bijeen.


Disclaimer

Het volgende geldt voor alle pagina's die u bekijkt op deze website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld, maar kan fouten bevatten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook is de HKW niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt vewezen.


Copyright

Niets uit onze webpagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de HKW en de auteursrechthebbenden. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten op illustraties en fragmenten naar behoren te hebben geregelen.__________________________________________________________________________________________________________


Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl