Exploitatie rekening 2020

Exploitatieresultaat 2020