Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Historische Kring Weesp

Totdat begin maart het coronavirus toesloeg, verliep het jaar van de Historische Kring Weesp zoals we gewend waren. Het jaar begon zaterdag 11 januari traditioneel met de nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van Stadhuis. De zeer geanimeerde receptie werd door zo’n 65 mensen bezocht. Donderdag 20 februari was de eerste lezing in het nieuwe jaar op onze (oude) nieuwe locatie: de Van Houtenkerk aan de Oudegracht met als toepasselijk thema ‘De kerken van Weesp’. Waarmee de HKW na acht jaar weer terug was op haar ‘honk’.
Het was met circa 100 aanwezigen een redelijk druk bezochte  avond met na de lezing een door de HKW aangeboden drankje vanwege de terugkeer op de oude locatie. In de lezing van voorzitter Cees Pfeiffer kwamen de Grote of Laurenskerk, de St Laurentiuskerk, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Apostolische Kerk, de Van Houtenkerk en de synagoge aan de orde. Pfeiffer vertelde niet alleen over de geschiedenis van de gebouwen, maar ook over de verschillende godsdiensten. De voorbereidingen voor de volgende lezing in maart (‘André Verheul: persfotograaf’) waren in volle gang, toen het coronavirus toesloeg en Nederland op 15 maart met de ‘intelligente lockdown’ op slot ging en de op 19 maart geplande lezing niet door kon gaan.
Wel had het bestuur bij Stadsherstel Amsterdam voor de Van Houtenkerk alvast een nieuwe datum in mei vastgelegd om één van de twee vervallen presentaties te kunnen ‘inhalen’. Achteraf gezien een wat al te enthousiaste actie… Op dinsdag 17 maart sloot het HKW-kantoor in het Fort aan de Ossenmarkt de deuren en ook de op 16 maart geplande bestuursvergadering kwam te vervallen. Het was niet meer verantwoord om met meer mensen in de daarvoor te kleine HKW-ruimte bijeen te komen. Het aprilnummer van ‘Historisch Weesp’ werd digitaal ‘op afstand’ gemaakt omdat ook de studio van Enter Weesp was gesloten en iedereen thuiswerkte. Het nummer verscheen keurig op tijd begin april en werd door de meeste mensen van de bezorgploeg rondgebracht. Het tweede nummer van dit jaar verscheen volgens schema begin december.
Ook de bestuursvergaderingen werden vervangen door telefonisch of e-mail-overleg. Alle in de agenda staande Stadswandelingen werden afgezegd, waarmee in feite de complete HKW stil kwam te liggen. Om contact met de leden te houden, én omdat iedereen thuis zat en zo weinig mogelijk de deur uit ging, werd de frequentie van de nieuwsbrief  ‘Historisch Weesp Bulletin’ drastisch opgevoerd. Verscheen de nieuwsbrief normaal gesproken zo’n 3 à 4 keer per jaar, tussen 18 maart en 19 december 2020 werden er maar liefst 20 nieuwsbrieven naar de leden gemaild met (soms) actuele onderwerpen zoals ‘Pandemieën in Weesp’, de eerste (afhaal)chinees in Weesp en een Bevrijdingsverhaal van Mies Bouhuys. Uit de reacties die binnenkwamen, bleek dat de extra nieuwsbrieven door de leden zeer op prijs werden gesteld. Eén van de nieuwsbrieven bevatte overigens het droevige nieuws dat oud-HKW-voorzitter Lex Schulp was overleden. Door de sluimerende corona-perikelen besloot het bestuur ook de in oktober en november geplande lezingen niet te laten doorgaan, niet wetende dat halverwege december een tweede ‘harde lockdown’ inging. Overigens hadden de uiteindelijk twee ‘lockdowns’ in 2020 ook hun positieve kanten: er werd thuis veel geklust en opgeruimd. Zo kreeg de HKW in deze ‘opruimtijd’ een aantal keren zaken voor het archief aangeboden met als topper 10 grote verhuisdozen met daarin zo’n 12.000 dia’s van Weesp. Als in 2021 de Archiefwerkgroep weer aan de slag kan is er dus voldoende werk te doen…

Website
Om de leden in deze tijd van thuiszitten nog meer te kunnen bieden, werd ook de HKW-website aangepast. Op de homepage verscheen de nieuwe rubriek ‘Actueel’ en vlak voor Bevrijdingsdag werd in de rubriek ‘Uitgelicht’ de expositie ‘Plekken van Plezier’ vervangen door  ‘Weesp Bevrijd’ met oude foto’s van de bevrijdingsfeesten, dit jaar 75 jaar geleden. Omdat ‘op vakantie gaan’ dit jaar moeilijk lag, werd deze expositie na enkele weken vervangen door ‘Vakantie in Weesp’. Halverwege december kwam daarvoor de expositie ‘De kerken van Weesp’ in de plaats. Waarmee de rubriek ‘Uitgelicht’ in dit corona-jaar ook actueler was dan gebruikelijk. In mei werden aan de Beeldbank op de site drie nieuwe items toegevoegd: de Paul Krugerstraat, het NS Station/Stationsplein en de Noordersluis. Begin juni konden nog eens drie items worden toegevoegd. In totaal bevat de Beeldbank nu rond de 6000 afbeeldingen van Weesp afkomstig uit het circa 15.000 beelden tellende HKW Beeldarchief. Dinsdag 2 juni kwam de Archief werkgroep nog één keer voor het zomerreces in het Fort bijeen om elkaar nog even te zien en bij te praten.

Bestuur
Het bestuur van de HKW was in 2020 als volgt samengesteld: Cees Pfeiffer (voorzitter), Wim Vree (secretaris en vice-voorzitter), Marjoke Volkers (penningmeester), Harry Duineveld (ledenadministratie),  Johan Groen (algemeen bestuurslid), Cissy Douma (coördinatie stadswandelingen)  en Kees Lijnsvelt (algemeen bestuurslid). Marjoke stopte halverwege het jaar als penningmeester en is per 1 januari 2021 officieel als penningmeester opgevolgd door het nieuwe bestuurslid Lalita Bissessur. Het bestuur kwam in 2020 ondanks de corona 10 keer in vergadering bijeen.
Het aantal leden van de HKW blijft gestaag stijgen. Eind 2020 telde de vereniging 656 leden op 497 adressen (eind 2019 waren dat 649 leden). Er werden 23 leden uitgeschreven. Daartegenover stonden 29 nieuwe leden. De aanwas van nieuwe leden was minder groot dan voorheen, waarschijnlijk omdat door corona de jaarlijkse Verenigingenmarkt niet doorging waarop de HKW altijd een groot aantal nieuwe leden kan verwelkomen.

e-Boekhouden.nl
Tijdens de zomermaanden is de HKW overgestapt op het automatiseren van de boekhouding en het ledenbestand met het programma e-Boekhouden.nl Vrijwilliger Gert Klijn, bestuurslid Kees Lijnsvelt en beoogd penningmeester Lalita Bissessur zijn enige maanden bezig geweest om alle financiële gegevens van 2019 en 2020 alsmede het ledenbestand in het nieuwe systeem in te voeren. e-Boekhouden.nl is officieel 1 januari 2021 in gebruik genomen waarbij Kees Lijnsvelt de ledenadministratie heeft overgenomen van bestuurslid HarryDuineveld.

Stadswandelingen
Vanwege de uitbraak van corona, gingen vrijwel alle stadswandelingen dit jaar niet door. De vaste zomeravondwandelingen vervielen vanwege het verbod om met meer dan drie mensen tegelijk op straat iets te ondernemen. Daardoor kwamen ook vrijwel alle op afspraak geboekte wandelingen te vervallen, waardoor er voor onze 12 Stadsgidsen dit jaar niet veel te doen was. Op de begroting was voor 2020 € 1600,- aan inkomsten stadswandelingen begroot, uiteindelijk zou er slechts € 600,- binnenkomen.

Van Houtenkerk
Op zondag 26 juli was de HKW voor de eerste keer ‘gastheer’ in de Van Houtenkerk. Dit op verzoek van Stadsherstel Amsterdam die de kerk iedere laatste zondag van de maand  openstelt voor het publiek. Hoewel er weinig reclame was gemaakt voor de openstelling kwamen toch zo’n 15 personen naar het fraaie gebouw. Cees Pfeiffer gaf een rondleiding en Ellen Pouwels zat bij de ingang. Ook in 2021 vervullen vrijwilligers, waaronder veel stadsgidsen, en bestuursleden de rol van gastheer in de Van Houtenkerk. Over de HKW-vrijwilligers gesproken: alle vrijwilligers kregen als dank voor hun inzet met St. Nicolaas een chocoladeletter plus gedicht in de schoorsteen.

Muurreclame
Vrijdag 11 september was een belangrijke dag voor de HKW. Na drie jaar voorbereiding werd de gerestaureerde letterreclame op de 18de eeuwse brouwerij, mouterij en limonadefabriek aan de Noordersluis officieel onthuld. In aanwezigheid van een select gezelschap, dat ervoor had gezorgd dat de restauratie een feit was werden de twee door elkaar geschilderde teksten officieel getoond. De aanwezigen stonden op corona-afstand. Voorzitter Cees Pfeiffer wees er in zijn toespraak op dat dit de enige nog zichtbare oude muurreclame is die Weesp rijk is. Bovendien herinneren de opschriften aan de tijd dat er in Weesp vooral bier en jenever werd gemaakt. De restauratie, een initiatief van de HKW, werd gefinancierd door een gemeentelijke subsidie, Van Lonkhuizen makelaars, de Cornelis Drosthagenstichting, Anker jenever, Wispe bier en de HKW zelf. Schilderes Ellen Bouman en ontwerper Ed Simons hadden de verfklus in anderhalve week geklaard, ondanks de hittegolf en de vele belangstellenden die kwamen kijken. Bestuurslid Wim Vree had voor de officiële handeling gezorgd voor een afdekplastic met daarop het Weesper stadswapen dat naar beneden moest worden getrokken. Aan de ene kant stonden Marco in ’t Veld, kleinzoon van de op de muur genoemde Meijer, eigenaar van de destijds in het pand gevestigde limonadefabriek, zijn zuster Marian en Karin, een andere kleindochter van Meijer. Aan de andere kant stond Remko Vellenga van bierbrouwerij Wispe. Pfeiffer legde de link uit: aan de ene kant het verleden tot 1920, aan de andere kant het heden anno 2020.

Open Monumentendag
‘Eindelijk een evenement dat wel doorging:  Open Monumentendag’, kopte het Weesper Nieuws boven het verslagje van een activiteit die nu eens niet was gesneuveld door de corona-crisis. De HKW hield die zaterdag 12 september geen open huis in haar kantoor in het Fort aan de Ossenmarkt, omdat de ruimte daar te klein is om afstand te houden en omdat er niet geventileerd kan worden. In plaats daarvan mocht de HKW van Stadsherstel Amsterdam de Van Houtenkerk gebruiken, die daardoor voor het eerst in jaren ook toegankelijk was op Open Monumentendag.  De HKW had een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van enkele Weesper kerken. Daarnaast waren er speciale toelichtingen gemaakt bij de gedenkplaat van de gezusters Van Houten, de oprichtsters van de kerk en de kopie van het tegeltableau van de oude cacaofabriek midden in Weesp. De bezetting van de kerk was in handen van het HKW-bestuur, die per toerbeurt de belangstellenden ontvingen. Dat waren er ongeveer 70.  Over het algemeen waren de bezoekers zeer onder de indruk van het prachtige interieur van de kerk.

Begraafplaats Landscroon
Een tweede mijlpaal, naast de muurreclame, voor de HKW in dit coronajaar was het aanwijzen door de gemeente Weesp van de oude begraafplaats Landscroon tot Gemeentelijk Monument. De plannen voor de bouw van een crematorium op de begraafplaats waren voor de HKW aanleiding om op 25 januari 2018 de monumentenstatus aan te vragen, gebruikmakend van artikel 3.1 van de ‘Erfgoedverordening Weesp 2011’: ‘De HKW is van mening dat het realiseren van een crematorium op deze oude begraaflaats een ernstige aantasting is van dit “verstilde monument”. Nieuwbouw is niet gepast op deze plek dat als monument kan worden beschouwd, net als vele andere oudere begraafplaatsen in Nederland.’ Nadat de gemeentelijke Monumentencommissie een positief advies had afgegeven, werd er door de gemeente uitgebreid onderzoek verricht naar wat Landscroon zo bijzonder maakt. Dat nam wat tijd in beslag, maar de eindconclusie loog er niet om: ‘Landscroon is de belangrijkste uiting van funeraire cultuur binnen de gemeente, die verwijst naar de historie van de stad en van de personen die een belangrijke rol in Weesp hebben gespeeld in de periode 1830-1980’. Met het aanwijzen van Landscroon tot monument telt Weesp nu 101 Gemeentelijke Monumenten. Het was voor het eerst sinds 25 jaar dat de gemeente Weesp weer een Gemeentelijk Monument aanwees.

Algemene Ledenvergadering
Door de coronacrisis mochten verenigingen dit jaar bij uitzondering hun Algemene Ledenvergaderingen schriftelijk of ‘digitaal’ houden. Ook de ALV van de HKW ging ‘digitaal’ en verliep buitengewoon goed. Op de aan de leden toegestuurde stukken, kwamen 8 reacties binnen van leden die de jaarrekening, de begroting en de notulen van de vorige vergadering hadden doorgenomen en akkoord bevonden. Er werden geen bezwaren ingediend. Ook het voorstel om met ingang van 1 januari 2021 de contributie te verhogen werd goedgekeurd. Eén lid merkte op dat bij de stukken het schriftelijk verslag van de kascommissie ontbrak en dat ook een verslag van de activiteiten in 2019 toegevoegd had kunnen worden.
Tot zover het verslag van het ‘corona-jaar’. We hopen dat volgend jaar weer een normaal jaar wordt.