Uitgelicht

Driemond en omgeving


Normaal gesproken besteden we op deze pagina extra aandacht aan foto’s uit het Beeldarchief van de Historische Kring Weesp. Deze keer maken we echter een uitzondering voor Driemond, het dorp waar Weesp altijd sterke banden mee heeft gehad. De foto’s komen uit het archief van de Historische Kring Driemond en staan afgebeeld in het in 2017 door deze kring uitgegeven fotoboekje ‘Driemond en omgeving’.


Weesperkarspel

Driemond maakte tot de opheffing in 1966 deel uit van de gemeente Weesperkarspel die als een grote ring om Weesp lag en aan de buitenkant grensde aan de gemeenten Diemen, Muiden, Naarden, Hilversum, Ankeveen, 's-Graveland, Nigtevecht, Abcoude en Ouder-Amstel.  De inwoners van de destijds wat oppervlakte betreft één van de grootste gemeenten van Nederland, woonden voor een deel in de buurtschappen de Bijlmer, Hoge Bijlmer, Lage Bijlmer, Gaasperdam, De Horn en Uitermeer. Driemond, dat tot 1961 Geinbrug heette, was binnen de gemeente het enige dorp. Na de opheffing werd de gemeente verdeeld onder de aangrenzende gemeenten. Zo werd Driemond en omgeving toegewezen aan Amsterdam, waar het nu deel uitmaakt van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.


Koninklijke P. Sluis

De voornaamste bronnen van inkomsten in Weesperkarspel waren veeteelt en zuivelbereiding. Tot 1915 was er ook een aardappelmeelfabriek op dezelfde plaats waar zich in 1916 de Pluimvee- en vogelvoederfabrieken P. Sluis vestigde, het bedrijf met de bekende gestileerde hanekop als beeldmerk. In 1980 sloot deze fabriek en na de sloop werd op het terrein een woonwijk gebouwd.


Weesperkarspel was oorspronkelijk een zelfstandige Middeleeuwse landgemeente bij de stad Weesp. Karspel komt van ‘kerspel’ en betekent kerkdorp ofwel parochie. Het gemeentehuis van Weesperkarspel stond niet in de eigen gemeente maar in Weesp aan de Hoogstraat.
 


 


 


 


 


 


 


 

Hoewel in Weesperkarspel gelegen, beschouwden Weespers de ammoniakfabriek aan het einde van de Korte Stammerdijk toch als ‘hun fabriek’. Aandeelhouders van de Centrale Ammoniakfabriek waren een aantal gemeenten die eigen gasfabrieken hadden. Bij het maken van kolengas kwam gaswater vrij dat ammmoniak en teer bevatte. Dit gaswater werd bij de gasfabrieken opgeslagen in betonnen tanks en vervolgens opgehaald door schepen van de de maar liefst 18 tankschepen tellende vloot van de Ammoniakfabriek. In de ammoniakfabriek werd het gaswater met toevoeging van zwavelzuur verwerkt tot kunstmest. Ook werd er koolteer gemaakt dat in de wegenbouw werd gebruikt. Daarnaast maakte de ammoniakfabriek koolzuurgas en koolzuurijs. Toen de gemeentelijke gasfabrieken door de komst van het aardgas verdwenen, stopte de productie van kunstmest. Het bedrijf ging Loosco heten en maakte daarna alleen nog koolzuurgas. Na de sluiting vestigden zich op het terrein verschillende bedrijven, waaronder Van Vliet

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Geinbrug 1937 gereed

De in 2017 gesloopte Geinbrug in de Provinciale Weg met daarachter de fabriek van Sluis

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Merwedekanaal graaf werkzaamheden (1880-1890)

In 1883 begon men met het nog met de hand graven van het Merwedekanaal, het latere Amsterdam-Rijnkanaal. Het zand werd met het treintje afgevoerd. Het kanaal werd in 1892 geopend waarmee Amsterdam een rechtstreekse vaarverbinding met Utrecht kreeg en de schepen niet meer via Weesp over de Vecht die kant op hoefden te varen

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Weesperbrug

Weesp van de andere kant bekeken. De Weesperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal die op 4 februari 1937 werd geopend waarmee de volledige Provinciale Weg N236, die in vakken werd aangelegd, in zijn geheel berijdbaar was tussen Diemen en Bussum. De Weesperbrug op deze foto, die door Weespers ook wel de ‘Hoge Brug’ wordt genoemd, is enkele jaren geleden vervangen door een nieuw exemplaar

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Provinciale Weg café restaurant De Kroon

Een plek die haast niet meer te herkennen: Café ‘De Kroon’ aan het begin van de Provinciale Weg bij Diemen. Via de weg rechts ging je de Hoge Bijlmer in. Links loopt de Provinciale Weg naar Weesp met rechts daarvan het fietspad dat met het fietstunneltje onder de Burgemeester Stramanweg doorloopt. Bij ‘De Kroon’ kon je niet alleen je lege maag vullen en een glaasje drinken, ook auto’s waren er welkom om hun dorst te lessen
 


 


 


 


 


 


 


 Zandpad luchtfoto

Luchtfoto van het Zandpad. In het verlengde hiervan lag de draaibrug over het Amsterdam-Rijnkanaal die Weesp met Geinbrug verbond totdat in 1937 de Hoge Brug (rechts op de foto) in gebruik werd genomen

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sluis en Otten

Twee veevoederfabrieken tegenover elkaar: links Sluis, rechts Otten. Bij Sluis werd vooral voer voor pluimvee gemaakt, maar later ook visvoer voor goudvissen… Ook Otten adverteert op haar silo met vee- en pluimveevoeders. Het vervoer ging nog voor een groot deel over water

 


 


 


 


 


 


 


 


 

Sluisfabriek luchtfoto

Een mooie luchtfoto van Driemond met de fabrieken van Sluis en Otten. Het kruispunt in de Provinciale Weg, dat het verkeer toen nog makkelijk aankon, heeft in 2017 plaats moeten maken voor het ‘verkeersplein Driemond’. Rechtsonder de  Burgemeester Bletzstraat waar je op kijkt als je over de Provinciale Weg naar Amsterdam rijdt

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Sloop Sluisfabriek (1985)

Een triest gezicht: het Sluis-complex valt in 1985 ten prooi aan de slopershamer. Bovenop de silo is nog net de onderkant van het grote reclame-ei te zien met daarin het bekende Sluis-logo met de hanekop. In het donker was het ei wit verlicht met daarin eveneens verlicht de rode hanekop

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Fotoboek Driemond omslag

Hoe Driemond er ooit uitzag, is te zien op de maar liefst 177 zwart/wit-foto’s die het boekje telt. Op 75 daarvan staan hoofdzakelijk mensen afgebeeld zoals boeren, bekende Driemonders en - op klassenfoto’s - veel toendertijd kleine inwonertjes. Het boekje, dat met ondersteuning van de Rabobank tot stand kwam, is voor 15 euro in Weesp te koop bij Oma’s Kastje aan de Nieuwstraat en in Driemond bij de supermarkt van Bleijenberg aan het Zandpand. Tegen betaling van 5 euro verzendkosten kan het boek ook per post besteld worden. Maak in dat geval het totale bedrag van 20 euro over op rekening NL25 RABO 0126624666 van de Historische Kring Driemond onder vermelding ‘fotoboek’ en naam en adres.__________________________________________________________________________________________________________


Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl