Exploitatie rekening 2021

Exploitatieresultaat 2021