Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Historische Kring Weesp

 

Ook 2021 werd geplaagd door corona. Veel HKW-activiteiten konden niet of slechts beperkt doorgaan. Zo werd de Nieuwjaarsreceptie afgelast en opende het HKW-kantoor in het Fort aan de Ossenmarkt pas op 5 oktober de deuren om deze alweer op 16 november te sluiten voor de rest van het jaar. Ook de gebruikelijke presentaties vielen in het water. Vanwege de beperkingen kon pas op donderdag 14 oktober voor het eerst dat jaar een lezing worden gehouden. Het zou meteen ook de laatste van het jaar zijn. Bezoekers moesten zich voor de bijeenkomst aan de deur identificeren met een persoonsbewijs en een coronacheck. Het eerste deel van de avond, tot acht uur, was ingeruimd voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Er zaten toen zo’n 45 mensen in de zaal. Omdat de vergadering heel vlot verliep, kon de zaal om tien voor acht worden ingeruimd voor de presentatie (het verslag van de ALV staat op de website). Intussen waren er nog zo’n 20 belangstellenden bijgekomen. Voorzitter Cees Pfeiffer had voor deze gelegenheid onbekende foto’s uit het beeldarchief gehaald. Onder het motto ‘Weesp Uitgelicht’ vroeg hij geregeld hulp aan de zaal voor het identificeren van een foto. Dat leverde soms komische taferelen op als men door elkaar ging roepen. Er waren ook foto’s waar gewoon om gelachen werd. In de pauze bij de koffietafel troffen vele bekenden elkaar weer sinds tijden. Zoals gezegd: dat was het dan ook voor dat jaar. Want op 16 november werden nieuwe coronamaatregelen van kracht waardoor er voorlopig geen bijeenkomsten konden worden gehouden.

Historisch Weesp
Gelukkig viel het nieuwe nummer van ‘Historisch Weesp’ (HW) begin december in de bus en rond die tijd verscheen ook het boek ‘Historisch Weesp in 60 verhalen’. In deze uitgave van Enter Communicatie zijn 60 verhalen uit HW gebundeld. Het boek was onderdeel van een wervingscampagne voor nieuwe abonnees voor de website WeesperNieuws Extra waarbij geïnteresseerden ook een gratis kennismakingslidaatschap van één jaar van de HKW konden aanvragen of meteen lid van de HKW konden worden. Wat betreft de HKW leverde de actie 10 nieuwe leden en 56 kennismakingsleden op. De oplage van het vrijwel uitverkochte boek, samengesteld door Cees Pfeiffer, bedroeg 1000 exemplaren. Het ledenmagazine ‘Historisch Weesp’ kwam in 2021 vanwege corona drie keer uit in plaats van de gebruikelijke twee keer. De digitale ledenbrief ‘Historisch Weesp Bulletin’ werd 16 keer naar leden gemaild. 

Bestuur
Het bestuur van de HKW was in 2021 als volgt samengesteld: Cees Pfeiffer (voorzitter), Wim Vree (secretaris en vice-voorzitter), Lalita Bissessur (penningmeester),  Johan Groen (algemeen bestuurslid), Cissy Douma (coördinatie stadswandelingen) en Kees Lijnsvelt (ledenadministratie).  Het bestuur kwam in 2021 ondanks de coronamaatregelen 9 keer in vergadering bijeen. Harry Duineveld nam afscheid als bestuurslid. Hij had van 2012 tot begin 2021 zitting in het bestuur, verzorgde de ledenadministratie en regelde met zijn bezorgploeg het rondbrengen van ‘Historisch Weesp’ en de uitnodigingen.

Na een periode van afnemende gezondheid overleed begin augustus Luc Cornelissen, van 1999 tot begin 2021 archivaris van de Historische Kring Weesp. Tijdens de openingsuren van het HKW-kantoor was Luc ook een goed gastheer die mensen met vragen vrijwel altijd kon helpen. Daarnaast was hij vele jaren stadsgids.  Eind 2021 moest vanwege gezondheidsproblemen ook afscheid worden genomen van Rina Eringaard. Ze maakte tientallen jaren deel uit van de archiefploeg en was vrijwel vanaf het begin bij de HKW betrokken onder andere als bestuurslid. Vanwege de coronamaatregelen kon een uitgebreid afscheid niet doorgaan en bezocht alleen voorzitter Cees Pfeiffer haar in haar nieuwe woonomgeving om Rina te bedanken voor haar jarenlange inzet bij de HKW.

e-Boekhouden.nl
Op 1 januari werd vanwege het automatiseren van de boekhouding en het ledenbestand officieel gestart met het programma e-Boekhouden. Het jaar daarvoor waren daarvoor alle (financiële) gegevens ingevoerd. Dit eerste jaar werken met e-Boekhouden bracht veel onvoorziene en hardnekkige aanloopproblemen met zich mee in de ledenadministratie waardoor sommige leden geen nieuwsbrieven en uitnodigingen in de mail ontvingen. Verwacht wordt dat de problemen in het eerste kwartaal 2022 zijn opgelost.

Aantal leden
Het ledenaantal van de HKW blijft gestaag stijgen. Eind 2021 telde de vereniging 683 leden (eind 2020 waren dat er 656). Er werden 19 leden uitgeschreven. Daartegenover stonden  46 nieuwe leden. De aanwas van nieuwe leden was groter dan in andere jaren mede vanwege een ledenwervingsactie in samenwerking met WeesperNieuws Extra. Bij deze actie meldden zich 56 mensen aan voor een gratis kennismakings-lidmaatschap van één jaar ingaande 1 januari 2022. Evenals verleden jaar, was er in 2021 vanwege corona gaan Verenigingenmarkt. Was die markt doorgegaan dan was de ledenaanwas waarschijnlijk nog groter geweest.

Stadswandelingen
Corona had uiteraard ook, net als in 2020, zijn weerslag op de historische stadswandelingen. Zo gingen veel gereserveerde wandelingen op het laatste moment niet door omdat de coronamaatregelen steeds veranderden. Onze 12 Stadsgidsen hadden dan ook dit jaar niet veel te doen. In totaal werden er slechts 16 wandelingen op afspraak gehouden. Voor de 10 zaterdagmiddagwandelingen vanuit de Grote Kerk was zo weinig belangstelling dat we daarmee zijn gestopt. Wel succesvol was het aantal mensen dat de 7 zondagse openstellingen van de Van Houtenkerk bezocht. In samenwerking met Stadsherstel Amsterdam, de eigenaar van de kerk, verzorgen onze Stadsgidsen de openstellingen en houden rondleidingen in de kerk. In totaal waren er 219 bezoekers inclusief zo’n 100 tijdens Open Monumentendag. In het kader van Open Monumensjesdag gaven twee stadsgidsen 50 leerlingen van twee Weesper basisscholen een rondleiding door het Fort aan de Ossenmarkt.

Diverse activiteiten
Was de HKW dit jaar buiten minder in beeld dan gewoonlijk, achter de schermen werd er niettemin veel  werk verzet. Een greep hieruit.
* Onverminderd ging (veelal als thuiswerk) het inscannen van foto’s en dia’s die de HKW binnenkreeg door, waardoor het digitale Beeldarchief nu meer dan 20.000 beelden telt.
* Omdat de huidige Monumentenlijst van de gemeente Weesp al vele jaren niet is bijgewerkt, stelden de Historische Kring Weesp, het Cuypersgenootschap en de commissie Noord-Holland van Erfgoedvereniging Heemschut op verzoek van de gemeente een lijst op van panden die in aanmerking komen voor een aanvullende lijst. De aanvulling was het resultaat van een door Erfgoedvereniging Heemschut gesteunde oproep van de Historische Kring Weesp om de lijst bij te werken. Inmiddels is de gemeente met de lijst aan de slag gegaan.
* Het college van burgemeester en wethouders van Weesp stemde 12 oktober in met een plan van aanpak voor de restauratie van de oude begraafplaats Landscroon. De restauratie geldt alleen voor het oudste deel van dit Gemeentelijke monument.  Vanwege haar lokale kennis is de HKW is op verzoek van de gemeente Amsterdam betrokken bij het opknappen van de  begraafplaats. In 2018 diende de HKW bij de gemeente Weesp het verzoek in om Landscroon aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na voorbereidend onderzoek werd dat verzoek in 2020 gehonoreerd met als gevolg dat de begraafplaats opgeknapt gaat worden. De restauratie wordt vanwege de fusie met Amsterdam uitgevoerd onder regie van de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Vanuit de HKW is bestuurslid Wim Vree bij de restauratie betrokken. Inmiddels valt het beheer van Landscroon onder De Nieuwe Ooster. Deze neemt ook de uitvoering en aanbesteding van de werkzaamheden op zich. Inmiddels zijn in samenwerking met de HKW de meest beschadigde graven in kaart gebracht en met elkaar is vastgesteld wat de prioriteiten bij de restauratie zijn. Voor de restauratie is door de gemeente een beginbudget van 100.000 euro beschikbaar gesteld.
* In het kader van het ‘Erfgoedfestival Grensverleggers in Gooi & Vecht’ stelde de HKW de wandelroute ‘Smakelijk Weesp: bier, jenever, chocolade - Wandel in het spoor van chocolademaker Van Houten’ samen in samenwerking met Singer Laren. De route die met behulp van een app gelopen kon worden was onderdeel van bij elkaar zo’n 16 die routes die zomer 2021 in het Gooi en Vechtstreek waren uitgezet. Niet bekend is hoeveel mensen de route ook daadwerkelijk hebben gelopen.

Schenkingen
Net als het jaar daarvoor kreeg de HKW in 2021 aardig wat schenkingen hoewel minder dan in het eerste corona-jaar toen iedereen driftig aan het opruimen was. Drie schenkingen waren bijzonder: van dokter Bult een gedeelte van het tegeltableau dat in het verdwenen Van Houten-monument bij het oude station zat, de complete Van Houten-collectie van ex-notaris Van Elten en een ‘Schulman-klok’ van mevrouw De Vries.
* De klok is een pendule met op de wijzerplaat de woorden ‘Schulman Weesp’. De klok dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw en is vermoedelijk in Frankrijk gemaakt bij de bekende klokkenfabriek Japy-Frères. De klok is gekocht bij de Weesper joodse juwelier Schulman die op de wijzerplaten zijn eigen naam liet aanbrengen. Schulman had een juwelierszaak in de Slijkstraat waar hij handelde in goud, zilver, horloges en klokken.  Veel is er niet bekend over de winkel. Wel dat zijn dochters Henriëtte (1888) en Margot (1898) hoorden bij de groep joodse Weespers die in Sobibor zijn vermoord. Met de klok is opnieuw een stukje Weesps joods erfgoed boven water gekomen. Eerder al ontving de Historische Kring uit Canada een kleerhanger van Wonder-Menko, een modemagazijn aan de Nieuwstraat. Verder zijn er, op de synagoge na, maar weinig tastbare herinneringen aan de Weesper joodse gemeenschap.
* Het tegeltableau van Hans Bult bestaat een collage van 8 tegeltjes waarop de binnenstad van Weesp te zien is. Na ontvangst is het tableau eerst gerestaureerd door het daarin gespecialiseerde Weesper bedrijf Petracon waarna het in de Van Houten-etalage van de HKW in het Fort is geplaatst.
* Heel bijzonder is ook de schenking van de Van Houten-collectie van de Weesper ex-notaris Van Elten. Deze ‘Collectie Van Elten’ blijft als ‘collectie’ bestaan en wordt momenteel ontsloten. Ze bestaat uit tientallen Van Houten-verpakkingen, enkele honderden reclamekaarten, tijdschriften en artikelen. Een deel van de blikken wordt permanent tentoongesteld in de Van Houtenkerk, een ander deel heeft een eigen ‘etalage’ gekregen in het Fort aan de Ossenmarkt. De reclamekaarten worden gedigitaliseerd en zijn binnenkort te zien in de Beeldbank op de HKW website. Van een selectie van de reclamekaarten werd tijdens Open Monumentendag 2021 in de Van Houtenkerk een kleine expositie met uitleg ingericht.

Rabo Clubsupport
De HKW ontving in de Rabobank Clubsupport-actie het mooie bedrag van 2.226,33 euro. Het geld gaat gebruikt worden voor nieuwe vloerbedekking in ons kantoor in het Fort aan de Ossenmarkt. De ‘cheque’ voor het geldbedrag werd zaterdag 6 november in Amstelveen door HKW-bestuurslid Kees Lijnsvelt in ontvangst genomen.

CP 16.01.2022