Bibliotheek

Catalogus bibliotheek Historische Kring Weesp

 

De Historische Kring Weesp (HKW) beschikt over een redelijk uitgebreide bibliotheek met boeken en rapporten over Weesp, naburige gemeenten, Gooi en Vechtstreek, het Plassengebied en algemene onderwerpen. De boeken worden niet uitgeleend, maar kunnen in het kantoor van de HKW in het Fort aan de Ossenmarkt worden ingekeken. Openingstijden: half september tot mei, dinsdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur. Op verzoek kunnen er fotokopieën worden gemaakt.


Hieronder vindt u de (boek)titels aangevuld met het nummer waaronder ze in de bibliotheek zijn te vinden aangevuld met, voor zover bekend, auteursnaam, uitgever, jaar van verschijnen. Ook wordt er aangegeven of het om een boek of een rapport/dossier gaat.

Weesp


Nr:  001

Titel: In dienst van vuil en vuurbestrijding

Omschrijving: jubileumboek 75 jaar Firma Geesink te Weesp

Auteur(s): G. van den Burg, M. M. Geesink

Uitgever: eigen uitgave

Jaar: 1950


Nr: 002

Titel: Weesp, zoals fotograaf Boudewijn van den Bergh het zag

Omschrijving: fotoboek van Weesp begin 20ste eeuw (ca 1910)

Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke

Uitgever: BoekenArk, Weesp

Jaar: 2002

ISBN: 90.76254.38.9

Nr: 003

Titel: Rapiditas 1902-2002

Omschrijving: geschiedenis van voetbalclub Rapiditas

Auteur(s):

Uitgever: eigen uitgave i.s.m. Drukkerij Ruitenbeek

Jaar: 2002


Nr: 004

Titel: Door mensen gemaakt

Omschrijving: de cultuurhistorische waardenkaart als bron van inspiratie. Op pag. 90 aandacht voor de Weesper vuurliniehuizen

Auteur: Adriaan Haartsen

Uitgever: Provincie Noord-Holland

Jaar: 2002

ISBN: 90 5769008


Nr: 005

Titel: Schetsen uit de geschiedenis van Weesp

Omschrijving: gestencilde uitgave circa 90 pagina’s in slappe band

Auteur(s): Jac. Salomons

Uitgever: Gemeente Weesp

Jaar: 1982


Nr: 006

Titel: Weesp van 1900 tot nu

Omschrijving: korte schetsen over Weesp aangevuld met foto’s

Auteur(s): Dick van Zomeren

Uitgever: Van Geyt productions

Jaar: 1994

ISBN: 961.223.008.0


Nr: 007

Titel: De Vechtstreek zoals het was

Omschrijving: Sepia foto’s met bijschriften over de plaatsen langs de Vecht.

Voor Weesp zijn zo’n 20 pagina’s ingeruimd

Auteur(s): Hans Boomsma en J.B. Mangé

Uitgever: History book

Jaar: 1992

ISBN: 90.5504.001.0


Nr: 009

Titel: 10 jaar WeesperNieuws 1991-2001

Omschrijving: geschiedenis van de lokale krant WeesperNieuws

Auteur(s): André Verheul

Uitgever: Enter, Weesp

Jaar: 2001


Nr: 010

Titel: Ik heb zoveel te vertellen

Omschrijving: herinneringen van een pastoor te Weesp en Muiden

Auteur(s): Henk Samsom

Uitgever: Los, Naarden

Jaar: 1993


Nr: 011

Titel: Weesp – meer dan een eeuw in foto’s

Omschrijving: geschiedenis van Weesp in foto’s

Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke

Uitgever: Boekhandel De Ark, Weesp

Jaar: 1999

ISBN: 90 76254 14 1


Nr: 013

Titel: De Vroedschap van Weesp

Omschrijving: onderzoeksrapport/document

Auteur(s): H. Brood

Jaar: 1977


Nr: 014

Titel: De Vroedschap van Magistraat tot Gemeenteraad

Omschrijving: onderzoeksrapport stadsbestuur Weesp

Auteur(s): W.I. van de Horst, H. Brood

Jaar: 1979


Nr: 015

Titel: Indices op resoluties van de Vroedschap

Omschrijving: rapport

Auteur(s): H. Brood

Jaar: 1987


Nr: 016

Titel: Tappen uit een geheim vaatje

Omschrijving: De geschiedenis van de illegale alcoholstokerijen in Nederland.


Aan de Weesper jenever wordt ruimschoots aandacht besteed

Auteurs: Paul Spapens en Piet Horsten

Uitgever: De Kempen, Hapert

Jaar: 1990

ISBN: 90 70427 672


Nr: 017

Titel: Een kwestie van goed bestuur

Omschrijving: Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822)

Auteur(s): Aukje Zondergeld-Hamer

Uitgever: Uitgeverij Verloren Hilversum

Jaar: 2006

ISBN: 90 6550 935 6


Nr:  018

Titel: Geschiedenis van Weesp

Omschrijving: geschiedschrijving van prehistorie tot de moderne tijd (1850)

Auteur(s): Aukje Zondergeld-Hamer

Uitgever: Heureka, Weesp

Jaar: 1990

ISBN: 90 62622925


Nr: 019

Titel: Porselein en zilvergeld in Weesp

Omschrijving:

Auteur(s): W.M. Zappey

Uitgever:

Jaar:


Nr. 020

Titel: Kapelaan Stoelinga. Tussen prikkeldraad en mitrailleurs

Omschrijving: De ervaringen van kapelaan Stoelinga tijdens de Tweede Wereldoorlog

Auteur: kapelaan Stoelinga

Uitgever: H. Nelissen, Amsterdam

Jaar: 1947


Nr: 021

Titel: Boekhandel in beweging

Omschrijving: geschiedenis van de Weesper boekhandel De Ark gedurende driekwart jaar

Auteur(s): Marius van Melle

Uitgever: Heureka, Weesp

Jaar: 1999

ISBN: 9062624227


Nr. 022

Titel: Volkskundig Bulletin. Themanummer boedelinventaris.


Met een bijdrage over de materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de 17de en 18de eeuw.

Auteur: Hans van Koolbergen

Uitgever: Meertens Instituut

Jaar: 1983


Nr: 023

Titel: Antiek (Weesper porselein)

Omschrijving: beschrijving antiek met verwijzing naar Weesper porselein

Auteur(s): D. van Krevelen

Uitgever: De Tijdstroom, Lochem

Jaar: 1978


Nr: 024

Titel: Hollandse Studiën.

Omschrijving: Met een bijdrage van W.M. Zappey over porselein en zilvergeld in Weesp

Auteur(s): W.M. Zappey

Uitgever: de Historische Vereniging Holland

Jaar: 1982

ISBN: 90 70403021


Nr: 025

Titel: Prentenboek van Weesp en Weesperkarspel

Omschrijving: zie boven

Auteur(s): Jac. Salomons, Jan Snel

Uitgever: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn

Jaar: 1983

ISBN: 90 6471 1321


Nr: 026

Titel: In memoriam ds J.P. Tazelaar

Omschrijving: Herinneringen van de gereformeerde kerk Weesp

Auteur(s): onder redactie van ds D. Ringnalda jr

Uitgever: Gereformeerde kerk Weesp

Jaar: 1936


Nr: 027

Titel: Drie stromen langs de Vecht

Omschrijving: herinneringen aan drie Weesper voetbalclubs

Auteur(s): diverse onder redactie van Lars Boom,

Uitgever: Stichting een Ton voor de ‘s-Gravelandseweg

Jaar: 1989


Nr: 028

Titel: ‘Vrienden! Neigt nog eens uw ooren….’

Omschrijving: Gedenkschrift ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Weesp en Driemond

Uitgever: Vereniging tot Bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Jaar: 1982


Nr: 029

Titel: Weesp

Omschrijving: promotieboekje van Weesp als woon- en werkstad

Auteur: Jan G. Elburg

Uitgever: Gemeente Weesp


Nr: 030

Titel: 100 jaar Apostolisch werk in Weesp

Omschrijving: Geschiedenis van een eeuw Apostolische kerk in Weesp

Auteur(s): Th. Trompetter (eindredacteur)

Uitgever: eigen uitgave

Jaar: 2004


Nr: 031

Titel: Weesp, 650 jaar stad

Omschrijving: geschiedenis Weesp aan de hand van prenten

Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke,  Aukje Zondergeld-Hamer

Uitgever: Stichting Weesp 650

Jaar: 2005

ISBN: 90 6262 0531


Nr: 032

Titel: Weesper  Straatnamen – deel 1

Omschrijving: het verhaal achter de Weesper straatnamen

Auteur(s): Cor Draijer

Uitgever: Enter Weesp, WeesperNieuws


Nr: 032A

Titel: Weesper Straatnamen – deel 2

Omschrijving: het verhaal achter de Weesper straatnamen

Auteur(s): Cor Draijer

Uitgever: Enter Weesp, WeesperNieuws

Jaar: 2009


Nr: 033

Titel: Wandel in Weesp

Omschrijving: historische rondgang door 650 jaar Weesp

Auteur(s): R.A. Storm

Uitgever: Heureka, Weesp

Jaar: 2005

ISBN: 90 6262 0639


Nr: 034

Titel: Het Ontstaan Van Een Weesper Woningcorporatie

Omschrijving: geschiedenis sociale woningbouw in Weesp

Auteur(s): Dick van Zomeren

Uitgever: Woningbouwvereniging Samen Bouwen

Jaar: 1989


Nr: 035

Titel: Enige aspecten van de middeleeuwse geschiedenis van Weesp

Omschrijving:  Middeleeuws Weesp in jaartallen en kaarten

Auteur(s): H. van Koolbergen

Jaar: 1980


Nr: 036

Titel: Gevelstenen in Weesp

Omschrijving: Overzicht van de monumenten van Weesp plus rondwandeling

Auteur(s): H. van de Brink, N. van de Weerd

Uitgever: Historische Kring Weesp

Jaar: 1982


Nr: 037

Titel: Rooie Gerrit. Nattigheid

Omschrijving: herinneringen van bruine vloot-schipper Gerrit Portengen

Auteur(s): Gerrit Portengen

Uitgever: Zeilsportpromotion

Jaar: 1982


Nr: 038

Titel: Weesper Molens – Weesp, Wind, Wieken, Werk

Omschrijving: geschiedenis van de Weesper molens

Auteur(s): Geeske S. Koeman-Poel

Uitgever: Uitgeverij Stubeg, Hoogezand

Jaar: 1982

ISBN: 90 65230106


Nr: 039

Titel: Nieuwe Weesper 50 jaar

Omschrijving: geschiedenis lokale krant ‘de Nieuwe Weesper’

Auteur(s): diverse

Uitgever: de Nieuwe Weesper

Jaar: 1973


Nr: 040

Titel: Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp

Omschrijving:

Auteur(s): Dick van Zomeren

Uitgever(s): De Ark en Heureka, Weesp

Jaar: 1983

ISBN: 90 62620922


Nr: 041

Titel: Zij aan Zij in de raad

Omschrijving: herinneringen van raadslid Thea Jansen

Auteur(s): Thea Jansen

Uitgever: Gemeente Weesp

Jaar: 2002


Nr: 042

Titel: 50 jaar W.S.V. ‘De Vecht’

Omschrijving: geschiedenis watersportvereniging De Vecht

Auteur(s): verschillende

Uitgever: eigen uitgave

Jaar: 1983


Nr: 043

Titel: Hollands porselein

Omschrijving: De geschiedenis van het Nederlandse antieke porselein, gemaakt tussen 1759-1809.


Daaronder het Weesper porselein.

Auteur: Elka Schrijver

Uitgever: Unieboek Bussum

Jaar: 1973

ISBN: 90 228 42363


Nr: 044

Titel: 100 jaar Muziek De Adelaar 1884-1984

Omschrijving: geschiedenis muziekvereniging De Adelaar

Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke

Uitgever: De Adelaar

Jaar: 1984


Nr: 45

Titel: Kleine kopieWeesper Courant 1916

Omschrijving: advertenties, familieberichten enz. van 15 juli 1916

Samensteller en uitgever: G.L. de Boer sr

Jaar: 1986


Nr: 046 + 047

Titel: De Weesper Gevelstenen

Omschrijving: Een wandeling langs de gevelstenen van Weesp

Auteur(s): drs J. Maciejews, K.A. Ketelaar

Uitgever: Janoma Weesp

Jaar: 1983


Nr: 47

Titel: Tussen Vecht en Eem Weesp-special

Omschrijving: Speciale uitgave over Weesp over verschillende onderwerpen

Auteurs: verschillende

Uitgever: TVE Tussen Vecht en Eem

Jaar: 1982


Nr: 048

Titel: Beschrijving van Weesp en Weespercarspel

Omschrijving: Heruitgave van een boekje uit 1849

Auteur(s): F. Boogaard

Uitgever: heruitgegeven door F. van Reijen

Jaar: 1979


Nr: 049

Titel: Unieboek in Weesp

Omschrijving: Artikelen  uit TVE en uit het archief van De Nieuwe Weesper

Auteur: Frank Roos

Uitgever: Unieboek

Jaar: 1983


Nr: 050

Titel: Een sociaal bewogen leven in Weesp – Gerard Albert Vader (1865-1940)

Omschrijving: biografie van vakbondsleider en raadslid Vader

Auteur(s): Marius van Melle, Rob van Veelen

Uitgever: De Ark en Heureka, Weesp

Jaar: 1993

ISBN: 90 6262 332 8


Nr: 051

Titel: In gedachten ‘dicht’ doen

Omschrijving: Verzameling gedichten

Auteur: Paul de Vries

Uitgever: ROC Amsterdam


Nr: 052

Titel: Burgemeesters van Weesp en Weesperkarspel in de 19e eeuw

Omschrijving: Levensverhalen van verschillende burgemeesters van Weesp en Wk.

Auteur(s): H.J. Over de Linden

Uitgever: Heureka, Weesp

Jaar: 1998

ISBN: 90 62624022


Nr: 053

Titel: Algemene Weesper Woningbouwvereniging

Omschrijving: Agenda van de AWWV

Auteur(s): C.Th.J. de Ruyter

Uitgever: AWWV

Jaar: 1993


Nr: 054

Titel: Kent u ze nog… de Weespers

Omschrijving: fotoboekje met Weespers uit de periode 1880-1940

Auteur: G. Lindeboom

Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel

Jaar: 1972


Nr: 055

Titel: De jaargangen, een eigentijdse legende

Omschrijving: Fantasieverhaal over Weesp

Auteur(s): André Verheul  jr en Fred Bos

Uitgever: Hans Soto en Fons Plukker

Jaar: 1991

ISBN: 90 7423502 6


Nr: 056

Titel: Weesp in oude ansichten – deel 2

Omschrijving: De geschiedenis van Weesp in oude ansichtkaarten

Auteur: Rob Wilhelm

Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel

Jaar: 1981

ISBN: 90 288 1358 6


Nr: 057

Titel: De verdwenen winkeltjes rond Het Kleine Plein

Omschrijving:

Auteur(s): H.A. van den Brink

Uitgever: Boekhandel De Ark, Weesp

Jaar: 1979


Nr: 058

Titel: Weesp in oude ansichten – deel 1

Omschrijving: Geschiedenis van Weesp aan de hand van oude ansichtkaarten

Auteur: G. Lindeboom

Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel

Jaar: 1968/1969


Nr: 059

Titel: Op sokken naar de Ossenmarkt

Omschrijving: Herinneringen aan de jaren 1939-1945

Auteur(s): Gerrie van den Heuvel

Uitgever:

Jaar: 1989


Nr: 060

Titel: Weesp in oorlogstijd

Omschrijving: Een kroniek over Weesp in de periode 1934-1948

Auteur(s): Dick van Zomeren

Uitgever: Enter Media, Weesp

Jaar: 2012

ISBN: 978 90 626 23136


Nr 61

Titel: Er was eens een jongensclubje

Omschrijving: A.D.E. voetbalclub 50 jaar

Auteur(s): Piet Steenaard en Dick van Haaften

Uitgevers: H. Vuyst

Jaar: 1983


Nr: 062

Titel: Van Houtenkerk

Omschrijving: korte geschiedenis van de NPB/Van Houtenkerk in Weesp

Auteur(s): drs Juliette Jonker-Duynstee

Uitgever: Stadsherstel, Amsterdam

Jaar: 2013


Nr: 063

Titel: Weesperbrug 76 jaar

Omschrijving: De vervanging van de Weesperbrug in foto’s

Fotograaf: Ron Droomers

Uitgever: Gemeenten Weesp en Amsterdam Zuidoost


Nr: 064

Titel: Oostfront Vesting Holland – Het Nationaal Bolwerk

Omschrijving: geschiedenis mobilisatie 1936-1945

Auteur(s): Freek Schlingmann

Uitgever: Uitgeverij Aspekt, Soesterberg

Jaar: 2013

ISBN: 9 789461532756


Nr: 065

Titel: Overleven. Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945

Omschrijving: historie in Gooi, Eemland en Vechtstreek

Auteur(s): diverse auteurs

Uitgever: Schuyt & Co Haarlem

ISBN: 90 6097 3941


Nr: 066

Titel: 50 jaar WSV De Vecht

Omschrijving: Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club

Auteurs: diverse auteurs


Nr: 067

Titel: Het Weesp van Jakop Slegt

Omschrijving: de tekeningen van de Weesper kunstenaar Jacob Slegt

Auteur(s): Lars Boom, Gerrit Portengen


Uitgever: De BoekenArk, Weesp

Jaar: 2005

ISBN: 90 80977810


Nr: 068

Titel: De verdwenen winkeltjes rond Het Kleine Plein

Omschrijving: Overzicht van de winkels die rond Het Kleine Plein waren gevestigd

Auteur: H.A. van den Brink

Jaar: 1979

Uitgever: Boekhandel De Ark, Weesp


Nr: 069

Titel: Cacao- en chocoladefabriek C. J. van Houten & Zn. 1815-1971

Omschrijving: Opkomst en ondergang van een wereldmerk

Auteur(s): Peter van Dam

Uitgever: Lecturis en [Z]OO producties

Jaar: 2012

ISBN: 978 90 70108 779


Nr. 070

Titel: Geschiedenis van Weesp, deel II 1850-1945

Omschrijving: Dit tweede deel van de geschiedenis verscheen 20 jaar na het eerste deel. Dit boek beschrijft de Industriële Revolutie en de Eerste Wereldoorlog, de tijd tussen beide wereldoorlogen en de bezetting.

Auteur(s): Aukje en Gjalt Zondergeld

Uitgever: Heureka i.s.m. De Boekenark

Jaar: 2014

ISBN: 97 89062623631


Nr 075

Titel: Samenzijn in Weesp

Omschrijving: verslag over een moeder die te maken krijgt met de mantelzorg in Weesp

Auteur: Pauline Richter

Uitgever: De BoekenArk Weesp

Jaar: 2013

Nr 101/102/103

Titel: Register op de kerkeraadsboeken 1624-1705 van de gereformeerde gemeente te Weesp

Auteur: H. Brood

Jaar: 1975


Nr 105

Titel: Klapper op de grafregisters over de periode 1673-1820

Omschrijving: Aanwezig in  het archief van de NH kerk en het archief van NH

Auteur: H. Brood

Jaar 1974


Nr 109

Titel: Weesp

Omschrijving: verzameling columns in de krant

Auteur: Arie van Beek

Jaar: 1926-1936


Nr 110

Titel: Overzicht van archiefstukken in het archief Weesp

Auteur: H. Brood

Jaar: ca 1976


Nr 111

Titel: Resolutiën van burgemeesteren

Omschrijving: 1607-1726

Auteur: H. Brood


Nr 112

Titel: Officiantenregister van Weesp

Omschrijving: periode 1550-1795

Auteur: H. Brood

Jaar: 1977


Nr: 201

Titel: Schriftspiegel

Omschrijving: Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw

Auteurs: P.J Horsman, Th.J. Poelstra en J.P. Sigmond

Uitgever: Terra Zutphen

Jaar: 1986

ISBN: 90 6255 187 4


Nr. 202

Titel: Genealogie

Omschrijving: Van Stamboom tot familiegeschiedenis

Auteurs: Rob van Drie, Nico Plomp, Aad van der Tang

Uitgever: Teleac, Utrecht

Jaar: 1988


Nr: 203

Titel: Familiewapens, ’n oude traditie herleeft.

Omschrijving: Een boek over wapenfiguren, symbolieken, ridders, herauten, genealogie enz.

Auteur: Jan Zeeman

Uitgever: Jan Zeeman

Jaar: 1987

ISBN: 90 60139623


Nr. 204

Titel: Geld & Geluk

Omschrijving:: Twee regentenfamilies in gezinshistorisch perspectief 1600-1800

Auteurs: Gemma Coumans en Judith Hokke

Jaar: 1984


Nr. 205

Titel: Onze voorouders en hun werk

Omschrijving: Beschrijving van verschillende beroepen

Onder redactie van G. Meesters, R. Vulsma en P. Crasborn

Uitgever: Neder. Genealogische Vereniging

Jaar : 1971


Nr: 206

Titel: Over postiljons, brievengaarders, bodes en postdirekteuren

Omschrijving: Een onderzoek naar de geschiedenis van het postvervoer in en rond Hattem

Auteur: E. Agterhuis

Uitgever: Heemkunde Hattem


Nr 207

Titel: De familie Portengen

Omschrijving: Geschiedenis en genealogie van een Utrechts geslacht 1535-1989

Auteur: Jan Portengen

Uitgever: Eburon Delft

Jaar: 1989

ISBN: 90 5166 111 8


Nr 208

Titel: Vechtkrengen

Omschrijving: Geschiedenis over de familie Portengen t/m 1945

Auteur: Jan Portengen

Jaar: 1987


Nr 209

Titel: Gids voor Nederlandse archieven

Omschrijving: Veel mensen hebben belangstelling, maar hebben de weg naar de archieven nog niet gevonden

Auteurs: dr W.J. Formsma en dr F. Ketelaar

Uitgever: Fibula Van Dishoeck Weesp

Jaar: 1985

ISBN: 90 228 3744 0


Nr 210

Titel: Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij ten dienste van scholen

Omschrijving: facsimile-uitgave uit 1972

Uitgever: M. Smit Groningen

Jaar: 1843


Nrs 251, 252, 253

Titel: Geschiedenis van Gooiland

Omschrijving: uitgebreide geschiedenis van Gooiland in drie delen

Auteurs: diverse

Uitgever: Parnassus Amsterdam

Jaar: 1939


Nr: 255

Titel: De Vechtstreek

Omschrijving: Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap

Auteur: Marijke Donkersloot-de Vrij

Uitgever: Heureka, Weesp

Jaar: 1985

ISBN: 90 6262 222 4


Nr: 256

Titel: Het Naardermeer door Jac. P. Thijsse

Omschrijving: Heruitgave van het Verkade-album uit 1912

Auteur: Jac. P. Thijsse

Uitgever: Verkade

Jaar: 1980

ISBN: 90 21011417


Nr: 257

Titel: Het Gooi leeft vroeger, nu en straks

Omschrijving:  Naast de verstedelijking in delen van het Gooi, zijn er nog veel mooie plekken.

Auteur: Onder redactie van Ruud Pater

Uitgever: Strengholt, Naarden

Jaar: 1999

ISBN: 90 6010 9821


Nr: 258

Titel: ’t Fort Abcoude

Omschrijving: Geschiedenis en natuur van het fort Abcoude

Redactie: J. Baalbergen

Uitgever: Stichting Fort Abcoude, Abcoude

Jaar: 1991

ISBN: 90 9004537 6


Nr: 259

Titel: Een terugblik op ‘Stad en Lande van Gooiland’ in vogelvlucht

Omschrijving: Geschiedenis van de ‘Erfgooiers’  tussen 968 tot 1972

Auteur: jhr. ir. L.H. op ten Noort

Jaar: 1992


Nr: 260

Titel: Diemen 1940-1945

Toelichting: De oorlogstijd in Diemen, gelardeerd met veel illustratiemateriaal.

Auteur: J.F. Reurekas

Uitgever: Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Jaar: 1985


Nr: 261

Titel: De Vecht

Omschrijving: Verkade-album over de Vecht. Veel plaatjes ontbreken

Auteur: Jac. P. Thijsse

Uitgever: Verkade


Nr: 262

Titel: Basisplan Vechtstreek

Omschrijving: Basisplan voor de openluchtrecreatie in natuur en landschap van de Vechtstreek

Auteur: Buro Maas

Uitgever: In opdracht van het gewest Gooi en Vechtstreek

Jaar: 1980


Nr. 263

Titel: Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam en Haarlem verschenen tot 31 december 1979. Ruim twee pagina’s zijn gewijd aan Weesp

Auteur: onder redactie van mr J.H. Rombach

Uitgever: Culturel Raad Noordholland

Jaar: 1982


Nr: 264

Titel: De cultuurhistorische betekenis van forten

Omschrijving: Cultuurhistorisch onderzoek naar forten

Uitgever: Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland


Nr: 265

Titel: VOC schip Amsterdam

Omschrijving: Jaarrapport van de Stichting VOC-schip Amsterdam

Auteur: J.H.G. Gawronski

Jaar: 1986

ISBN: 90 71690024


Nr: 267

Titel: Vesting

Omschrijving: Vier eeuwen vestingbouw in Nederland

Onder redactie van J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman

Uitgever: Stichting Menno van Coehoorn

Jaar: 1982


Nr: 268

Titel: Noord Hollands levend verleden

Omschrijving: op een compacte wijze inzicht verschaffen over de historische ontwikkelingen in de provincie.


Nr: 269

Titel: Het Burgerweeshuis te Naarden, van weeshuis tot archief.

Omschrijving: Na 300 jaar is het huis van de familie Heshuysen weer  in respectabele staat.


Het voormalige woonhuis is nu zetel van het gemeentearchief.

Auteurs: Dirk Dekema en Henk Schaftenaar

Uitgever: Stichting Vijverberg, Naarden

Jaar: 1991

ISBN: 90 73316 022


Nr. 270

Titel: Van ziekenfonds tot zorgverzekeraar

Omschrijving: Het boek volgt de ontwikkeling van gildebus tot moderne ziektekostenverzekeraar gedurende drie eeuwen

Auteurs: Memoriael, Bussum

Uitgever: Ziekenfonds Het Gooi en Omstreken, Huizen

Jaar: 1991

ISBN: 90 9004104 4


Nr: 271

Titel: Notariële akten uit de 17de en 18de eeuw

Beschrijving: Handleiding voor gebruikers

Auteur: dr A.Fl. Gehlen

Uitgever: De Walburg Pers, Zutphen

Jaar 1986

ISBN: 90 6011 450 7


Nr: 272

Titel: De achterkant van Holland

Omschrijving: Speurtochten langs industrieel erfgoed in het Groene Hart. Weesp kreeg zeven pagina’s

Auteurs: Bernt Feis en Heerman Rutten

Uitgever: Stichting Groene Hart

Jaar: 2005

ISBN: 90 6469 818 x


Nr. 273

Titel: De Zuidelijke Vechtplassen

Omschrijving:  Het moerasgebied ten oosten van de Loosdrechtste plassen

Onder redactie van: P. Leentvaar

Uitgever: Stichting voor de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied

Jaar: 1969


Nr. 274

Titel: Adel en afscheiding

Omschrijving: Bevinding en twist in een verlichte samenleving 1813-1840

Auteur: Freek Schlingmann

Uitgever: GigaBoek, Heerhugowaard

Jaar: 2004

ISBN: 90 8548 0213


Nr : 275

Titel: Het Rooms Kerkhuys te Diemen

Omschrijving: geschiedenis van de voormalige schuilkerk De Hoop

Auteurs: verschillende

Uitgever: Van Soeren & Co, Amsterdam

Jaar: 1993

ISBN: 90 6881 028 6


Nr: 276

Titel: De Vechtstreek in bedrijf

Omschrijving: Overzicht van oude en nieuwe industrieën  langs de Vecht. Weesp kreeg twee pagina’s

Auteurs: Van den Broeke, Van Es, Feis en Van Leeuwen

Uitgever: Stichting Groene Hart, Woerden

Jaar: 2003

ISBN: 90 6469795 7


Nr: 277

Titel: De Noordelijke Vechtplassen, flora en fauna

Omschrijving: boek over de waarde en ontstaan van deze streek

Auteur: A. Stork (voorzitter)

Uitgever: Commissie voor de Vecht en het PlassengebiedS

Jaar: 1976


Nr. 278

Titel: Holland rond 1840

Omschrijving: Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Noord- en Zuid Holland

Auteur: eindredactie Brord van Straalen, Bas van Oyen

Uitgever: Culturele Raden Noord- en Zuid-Holland

Jaar: 1990

ISBN: 90 6455 115 4


Nr. 279

Titel: Amstelland

Omschrijving: een hoogheemraadschap in kaart en beeld. Zes afbeeldingen zijn gewijd aan Weesp

Auteur: Jacob Zwaan

Uitgever: Canaletto, Alphen aan den Rijn

Jaar: 1971


Nr. 280/281

Titel: Dat was te Muden

Omschrijving: Geschiedenis van het Muiderslot

Auteur: Ton Koot

Uitgever: P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam

Jaar: 1976


Nr. 282

Titel: Geschiedenis is van iedereen

Omschrijving: uitgevonden tradities, hergebruik verleden

Auteurs: Ingrid Jacobs, Kees Ribbens

Uitgever: Matrijs

Jaar: 2001

ISBN: 90 53451935


Nr: 283

Titel: Geschiedenis van Amstelland

Omschrijving: Geschiedenis tot het jaar 1300. Herdruk 1907. Enige pagina’s zijn gewijd aan Weesp

Auteur: J.C. van der Loos

Uitgever: E. van der Vecht/Minerva Amsterdam


Nr: 284

Titel: Gooi enVechtstreek in vertellingen (1)

Omschrijving:  Volksverhalen uit de regio

Auteur: H. Poolman

Uitgever: Serie Gooi en Vecht

Jaar: 1980


Nr: 285

Titel: Met wapen en vlag langs Floris’ Vecht (1)

Omschrijving: Geïllustreerde studie van de banistiek en heraldiek in de regio

Auteur: Klaes Sierksma

Uitgever: Serie Gooi en Vecht

Jaar: 1981

ISBN: 90 64990085


Nr: 286

Titel: 1296 Floris V door de edelen vermoord bij Muiderberg

Omschrijving: Verhaal van de moord op Floris V en commentaar van de auteur

Auteur: H. Poolman

Uitgever:  Serie Gooi en Vecht

Jaar: 1981


Nr: 287

Titel: Floris V

Omschrijving: Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw

Auteurs: verschillende

Uitgever: Martinus Nijhoff, Den Haag

Jaar: 1979

ISBN: 90 247 21 43


Nr. 288

Titel: Muiden en haar middeleeuwse kerk

Omschrijving: Sinds 1975 is de Hervormde kerk in Muiden het belangrijkste monument naast het Muiderslot

Auteur: W.G.M. Cerutti

Uitgever: Edition Oresto, Muiden

Jaar: 1975


Nr. 289

Titel: De geschiedenis van Nederhorst den Berg.

Omschrijving: Een zo volledig mogelijke beschrijving van de geschiedenis van Nederhorst den Berg

Auteur: J. Krol

Uitgever: Gijsbers en Van Loon, Arnhem

Jaar: 1949


Nr: 290

Titel: Zouaven tussen Vecht en Eem (1860-1870)

Omschrijving:  Beschrijving van ruim 200 personen uit de regio die in Rome Paus Pius IX hielpen bij de verdediging van de kerkelijke staat. Een apart hoofdstukje is gewijd aan Weesp met vier namen

Auteur: G.L. de Boer sr

Uitgever: De Boer, Laren

Jaar: 1994


Nr: 291

Titel: Het leven van Doctor van Hengel (1811-1892)

Omschrijving: Levensverhaal van de medicus dr Van Hengel

Auteur: Joop Reinboud

Uitgever: Verloren

Jaar: 1985


Nr. 292

Titel: Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem

Omschrijving: Geïllustreerde studie van de banistiek en heraldiek in de regio

Auteur: Klaes Sierksma

Uitgever: Serie Gooi en Vecht

Jaar: 1980

ISBN: 90 64990042


Nr: 293

Titel: De Horstermeer 100 jaar droog

Omschrijving: Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van de drooglegging van de Horstermeer

Auteurs: E.J. Rinsma en J. Snel

Uitgever: Nederlandse Historiën

Jaar: 1982


Jaar: 294

Titel: Bronnen op het spoor

Omschrijving: Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland

Auteur: De Auteurs

Uitgever: NS

Jaar: 2000

ISBN: 90 53451595


Nr: 295

Titel: De Vecht, een stroom van verhalen

Omschrijving: geschiedkundige verhalen van plaatsen langs de Vecht. Vier pagina’s zijn ingedeeld voor Weesp

Auteur: Piet Terlouw

Uitgever: Knoop & Niemeijer, Haren

Jaar: 1972

ISBN: 90 6148 119 8


Nr: 296

Titel: Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak

Omschrijving: De belangstelling voor lokale geschiedenis is stijgende.

Onder redactie van Henk Michielse, Eddie de Paepe en Gerrit Schutte

Uitgever: Verloren Hilversum

Jaar: 2004

ISBN: 90 6550 797 3


Nr: 297

Titel: Wandelingen door Gooi en Eemland en Omstreken

Omschrijving: Beschrijving van wandelingen, afgewisseld met foto’s, tekeningen en kaarten, met flink veel aandacht voor Weesp. Een herdruk uit 1881

Auteur: prof. J.A. de Rijk

Uitgever: Gysbers & Van Loon, Arnhem

Jaar: 1974


Nr: 298

Titel: Een verkenning door Stad en Lande van Gooiland

Omschrijving: Uitgave bij het 10-jarig bestaan van Stad en Lande Stichting

Uitgever: Stad en Lande Stichting

Jaar: 1987


Nr: 299

Titel: De Vechtstreek

Omschrijving: gids voor de toerist en inwoner van Utrecht tot Muiden. Weesp kreeg vier pagina’s

Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen


Nr: 300

Titel: Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek

Omschrijving: Bestuurlijke ontwikkelingen in Gooiland 1404-2004, doctoraal scriptie

Auteur: Arie Gouka

Jaar   : 1993


Nr: 301

Titel: De Vechtstreek

Omschrijving: gids voor de toerist en inwoner van Utrecht tot Muiden.

Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen

Jaar: 1976


Nr :302

Titel: De Vechtstreek

Omschrijving: gids van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied

Auteur: H. Uden Masman

Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen-Amsterdam

Jaar: 1963


Nr: 303

Titel: De Vechtstreek

Omschrijving: gids voor de toerist en  inwoner van utrecht tot Muiden

Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen

Jaar: 1978


Nr: 304

Titel: Schaep en Burgh in ’s Graveland

Omschrijving: ‘Geschreven’ geschiedenis van het landgoed in ’s Graveland

Auteur: J.F. Backer

Uitgever: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Jaar: 1975


Nr: 305

Titel: Het land rondom Amsterdam

Omschrijving: toeristische gids over het gebied rondom Amsterdam. Op pag 101 staat een bijdrage over Weesp

Auteur: J.A. Groen jr

Uitgever: Westfriesland, Hoorn

Jaar: 1969

ISBN: 90 205 0035


Nr. 306

Titel: Keuren van Amstelland

Omschrijving: Memorie van toelichting bij het ontwerp-reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstelland

Auteur: mr A.S.van Nierop

Uitgever: Blikman & Sartorius

Jaar: 1870


Nr: 307

Titel: Provinciehuis Noord-Holland

Omschrijving: De historie van het Provinciehuis in Haarlem

Auteur: Noortje de Roy van Zuydewijn

Uitgever: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland

Jaar: 1975


Nr: 308

Titel: Schimmen in het Muiderslot

Omschrijving: Roman over de Muiderkring en het leven in het Muiderslot

Auteur: Joan Bruineman

Uitgever: Strengholt Naarden

Jaar: 1973

ISBN: 90 6010 288 6


Nr: 309

Titel: L. van Ollefen en R. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver

Omschrijving: L. van Ollefen en R. Bakker (herdruk)

Auteurs: L. van Ollefen en R. Bakker

Uitgever: HABANSE, Amsterdam


Nr: 310

Titel: Verslag van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied

Omschrijving: Verslag 1994-1996

Uitgever: Commissie voor de Vecht etc.

Jaar: 1996


Nr: 311

Titel: Noord-Holland en de monumenten

Omschrijving: overzicht van de Noord-Hollandse monumenten

Auteur: Bureau Monumentenzorg

Uitgever: Bureau Monumentenzorg

Jaar: 1984


Nr: 312

Titel: Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal

Omschrijving: Tekst van een reizende tentoonstelling

Auteurs: diverse

Uitgever: Culturele Raad Noordholland

Jaar: 1976


Nr: 313

Titel: Muider Vestingpad

Omschrijving: Wandelgids en informatieboekje over de vesting Muiden

Auteur: Guus Kroon

Uitgever: Historisch Archief Muiden

Jaar: 1988


Nr: 314

Titel: Coöperatie De Eendracht

Omschrijving: geschiedenis van landbouwcoöperatie De Eendracht in Muiden

Auteur: drs S.C. van Diest

Uitgever: Historische Kring Muiden

Jaar: 1993


Nr: 315

Titel: Nederlandse vestingen

Omschrijving: Drie eeuwen geschiedenis van vestingen

Auteurs: C.A. de Bruijn, H.R. Reinders

Uitgever: Fibula van Dishoeck, Bussum

Jaar: 1967


Nr: 316

Titel: 90 jaar Bussums bronwater

Omschrijving: Geschiedenis van de Bussumse watertoren en het pompstation

Auteur: A.G.M. van Zon


Nr: 317

Titel: Katholiek Muiden na de reformatie

Omschrijving: geschiedenis van katholiek Muiden

Auteur: S.C. van Diest

Uitgave: Historische Kring Stad Muiden

Jaar: 1994


Nr: 318

Titel: De bevrijding

Omschrijving: De bevrijding van de Muiders

Auteur: Tom de Jonge

Uitgave: Historische Kring Stad Muiden

Jaar: 1995


Nr: 319

Titel: De Loosdrechtse Porseleinfabriek boven water

Omschrijving: Fundamenten, gereedschap en scherven geven een beeld van de verdwenen fabriek

Auteurs: verschillende

Uitgever: Historische Kring Loosdrecht

Jaar: 2007

ISBN: 978 90 803846 44


Nr: 320/321

Titel: Muiderberg, voorpost van het Gooi

Omschrijving: Geschiedenis van Muiderberg

Auteur: Kl. Sierksma

Uitgever: Comité Oud-Muiderberg

Jaar: 1976


Nr: 322

Titel: De verveningen in de Zuidpolder

Omschrijving: De verveningen in de Zuidpolder bij Muiden

Auteur: S.C. van Diest

Uitgever: Historische Stad Muiden

Jaar: 1991


Nr: 323

Titel: Joannes de Mol uit Loosdrecht, predikant-fabrikant uit de 18de eeuw

Omschrijving: Levensverhaal van Joannes de Mol, die rond 1774 een fabriek had van Loosdrechter porselein, als opvolger van het Weesper porselein

Auteur: verschillende

Uitgever: Europese Bibliotheek Zaltbommel

Jaar: 1974


Nr: 324

Titel: Nu, gij bouwt niet uit weelde

Omschrijving: Geschiedenis van de bouw van de r.k. kerk in Nederhorst den Berg

Auteur: Jan Baar

Uitgever: ‘Kerkstraat 6’


Nr: 325

Titel: Geschiedenis van Muiden

Omschrijving: Beknopte geschiedenis ter gelegenheid van het duizendjarig herdenkingsfeest van Muiden

Auteurs: dr L. Jansen, drs S.C. van Diest

Uitgever: Commissie van Openbare Feesten

Jaar: 1953


Nr: 326

Titel: De schoonheid aan De Vecht

Omschrijving: Een chronologisch verhaal van kasteel naar buitenplaats en van park naar theekoepel.

Weesp wordt slechts één keer genoemd

Auteur: dr R. van Luttervelt.

Uitgever: Allert de Lange, Amsterdam

Jaar: 1944


Nr: 327

Titel: 25 postkaarten van de Vecht

Omschrijving: 25 ‘oude’ ansichtkaarten van dorpjes en steden aan de Vecht

Uitgever: De Slegte Amsterdam

ISBN: 90 59471903


Nr: 328

Titel: Ons Mooie Nederland, het Gooi

Omschrijving: Wandelgids door het Gooi. Vijf pagina’s zijn gewijd aan Weesp

Auteur: J.D.C. van Dokkum

Uitgever: Meulenhoff

Jaar: 1921


Nr: 329

Titel: De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers

Omschrijving: Korte geschiedenis van Stad en Lande, de organisatie van erfgooiers

Auteur: dr A.C.J de Vrankrijker

Illustraties: Eppo Doeve

Uitgever: Lionsclub Het Gooi/Van Dishoeck-Weesp

Jaar: 1984

ISBN: 90 228 33 771

 

Nr: 330

Titel: Noord-Holland en zijn gemeenten

Omschrijving: een heraldisch verzamelalbum met aandacht voor de Noord-Hollandse gemeenten.

Weesp doet ook mee.

Auteur: J. Th. Balk

Uitgever: Verenigde Noordhollandse Dagbladen, Alkmaar

Jaar: 1981


Nr: 331

Titel: Rondom de Muider Berg

Omschrijving: beschrijving van polders, Zuiderzee en heuvelrug op oude kaarten uit de 16de tot en met de 19de eeuw


Nr: 332

Titel: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden

Omschrijving: Gezichten van steden, dorpen, lustplaatsen e.d. langs de Vecht, een kopie

Samensteller: Abraham Rademaker

Uitgever: H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit, Amsterdam

Jaar: 1751


Nr: 333

Titel: De Vecht

Omschrijving: Een rivier om van te dromen. Uitgave voor de schooljeugd

Auteur: A. Stork

Uitgever: Weesper Milieukommissie


Nr: 335

Titel: IJsselstein de Vesting

Omschrijving: Beschrijving van de vestingstad IJsselstein

Auteur: Martin W.J. de Bruijn

Uitgever: Stichting Historische Kring IJsselstein

Jaar: 2005

ISBN: 10 9081014218


Nr: 336

Titel: Spieren water wind

Omschrijving: 23.000 jaar malen en molens. Op pag 159 en 197 staan Weesper molens

Auteur: J.J. Kamphuis

Uitgever: J.J. Kamphuis

Jaar: 2009


Nr: 337

Titel: Erfgoed van de oorlog

Omschrijving: verslag van het gelijknamige t.v. programma

Jaar: 2009


Nr. 338

Titel: Water van niveau

Omschrijving: Cultuurhistorische waarden van water in het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.


Op pag 55 aandacht voor Weesp

Auteurs: Adriaan Haartsen, Dolf Bekius


Nr: 339

Titel: Historisch fotoboek Driemond

Omschrijving: Oude ansichtkaarten van Driemond, voorheen Geinbrug/Weesperkarspel

Auteurs: verschillende

Uitgever: Historische Kring Driemond

Jaar: 2011


Nr: 340

Titel: Stoomtreinen uit de hele wereld.

Omschrijving: geschiedenis van de stoomtreinen

Auteur: Colin Garratt

Uitgever: Rebo productions

Jaar: 1989

ISBN: 90 366 0437 0


Nr: 341

Titel: L. van Ollefen en R. Bakker: De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver

Omschrijving: Nederlandse steden en dorpen in 204 gravures en 7 kaarten (herdruk)

Auteurs: L. van Ollefen en R. Bakker

Uitgever: HABANSE, Amsterdam

Jaar: 1793


Nr. 342

Titel: Wijk toen Wijk nu

Omschrijving: Levensverhalen uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede

Auteur: Coos van den Hoek

Uitgever: J.F. van de Hoek

Jaar: 2008

ISBN: 13 978 90 812961 13


Nr: 343

Titel: Dijk onder spanning

Omschrijving: de ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 met 46 keer aandacht voor Weesp en twee keer de Weespertrekvaart

Auteur: Alfons Fransen

Uitgever: Verloren, Hilversum

Jaar: 2011

ISBN: 9789087041915


Nr: 344

Titel: Fotoboek Driemond en omgeving

Omschrijving: Fotoboek Driemond, voorheen Geinbrug/Weesperkarspel

Uitgever: Historische Kring Driemond

Jaar: 2017


Nr 345

Titel: Historische Canon tussen Vecht & Eem

Omschrijving: Historische Canon over de Gooi- en Vechtstreek. Weesp wordt ook genoemd

Auteur: Henk Michielse

Uitgever: Stichting Tussen Vecht en Eem

Jaar: 2009

ISBN: 978 90 812835 2 6


Nr: 346

Titel: Buitenplaatsen Deel 5

Omschrijving: Beschrijving van de buitenplaatsen van Driemond, daaronder Demerary

Auteur: Cor Draijer Historische Kring Driemond

Jaar: 2015


Nr: 347

Titel: Honderd jaar Tijdschriftgeschiedenis van De Katholieke Illustratie

Omschrijving: een eeuw geschiedenis van dit tijdschrift

Auteur: Tijn Hottinga

Uitgever: Tirion

ISBN: 90 4390 163 6


Nr 348

Tittel: Langs de Utrechtse Vecht

Omschrijving: Landschap en buitenplaatsen langs de Vecht. Zo’n 20 pagina’s zijn ingeruimd voor Weesp

Auteur: drs Lucia Albers

Uitgever: Waanders

Jaar: 1984

ISBN: 90 6630 021 3laatst bijgewerkt op 22.09.2017