Bibliotheek

Catalogus bibliotheek Historische Kring Weesp


Van de nummers met een * bestaan meer exemplaren

De Historische Kring Weesp (HKW) beschikt over een redelijk uitgebreide bibliotheek met boeken en rapporten over Weesp, naburige gemeenten, Gooi en Vechtstreek, het Plassengebied en algemene onderwerpen. De boeken worden niet uitgeleend, maar kunnen in het kantoor van de HKW in het Fort aan de Ossenmarkt worden ingekeken. Openingstijden: half september tot mei, dinsdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur. Op verzoek kunnen er fotokopieën worden gemaakt.

Hieronder vindt u de (boek)titels aangevuld met het nummer waaronder ze in de bibliotheek zijn te vinden aangevuld met, voor zover bekend, auteursnaam, uitgever, jaar van verschijnen. Ook wordt er aangegeven of het om een boek of een rapport/dossier gaat.       

Weesp

Nr:  001 *
Titel: In dienst van vuil en vuurbestrijding
Omschrijving: jubileumboek 75 jaar Firma Geesink te Weesp
Auteur(s): G. van den Burg, M. M. Geesink
Uitgever: eigen uitgave
Jaar: 1950

Nr: 002
Titel: Weesp, zoals fotograaf Boudewijn van den Bergh het zag
Omschrijving: fotoboek van Weesp begin 20ste eeuw (ca 1910)
Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke
Uitgever: BoekenArk, Weesp
Jaar: 2002
ISBN: 90.76254.38.9

Nr: 003
Titel: Rapiditas 1902-2002
Omschrijving: geschiedenis van voetbalclub Rapiditas
Auteur(s):
Uitgever: eigen uitgave i.s.m. Drukkerij Ruitenbeek
Jaar: 2002

Nr: 004
Titel: Door mensen gemaakt
Omschrijving: de cultuurhistorische waardenkaart als bron van inspiratie. Op pag. 90 aandacht voor de Weesper vuurliniehuizen
Auteur: Adriaan Haartsen
Uitgever: Provincie Noord-Holland
Jaar: 2002
ISBN: 90 5769008

Nr: 005
Titel: Schetsen uit de geschiedenis van Weesp
Omschrijving: gestencilde uitgave circa 90 pagina’s in slappe band
Auteur(s): Jac. Salomons
Uitgever: Gemeente Weesp
Jaar: 1982

Nr: 006
Titel: Weesp van 1900 tot nu
Omschrijving: korte schetsen over Weesp aangevuld met foto’s
Auteur(s): Dick van Zomeren
Uitgever: Van Geyt productions
Jaar: 1994
ISBN: 961.223.008.0

Nr: 007
Titel: De Vechtstreek zoals het was
Omschrijving: Sepia foto’s met bijschriften over de plaatsen langs de Vecht. Voor Weesp zijn zo’n 20 pagina’s ingeruimd
Auteur(s): Hans Boomsma en J.B. Mangé
Uitgever: History book
Jaar: 1992
ISBN: 90.5504.001.0

Nr: 009 *
Titel: 10 jaar WeesperNieuws 1991-2001
Omschrijving: geschiedenis van de lokale krant WeesperNieuws
Auteur(s): André Verheul
Uitgever: Enter, Weesp
Jaar: 2001

Nr: 010
Titel: Ik heb zoveel te vertellen
Omschrijving: herinneringen van een pastoor te Weesp en Muiden
Auteur(s): Henk Samsom
Uitgever: Los, Naarden
Jaar: 1993

Nr: 011
Titel: Weesp – meer dan een eeuw in foto’s
Omschrijving: geschiedenis van Weesp in foto’s
Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke
Uitgever: Boekhandel De Ark, Weesp
Jaar: 1999
ISBN: 90 76254 14 1

Nr: 013
Titel: De Vroedschap van Weesp
Omschrijving: onderzoeksrapport/document
Auteur(s): H. Brood
Jaar: 1977

Nr: 014
Titel: De Vroedschap van Magistraat tot Gemeenteraad
Omschrijving: onderzoeksrapport stadsbestuur Weesp
Auteur(s): W.I. van de Horst, H. Brood
Jaar: 1979

Nr: 015
Titel: Indices op resoluties van de Vroedschap
Omschrijving: rapport
Auteur(s): H. Brood
Jaar: 1987

Nr: 016
Titel: Tappen uit een geheim vaatje
Omschrijving: De geschiedenis van de illegale alcoholstokerijen in Nederland. Aan de Weesper jenever wordt ruimschoots aandacht besteed
Auteurs: Paul Spapens en Piet Horsten
Uitgever: De Kempen, Hapert
Jaar: 1990
ISBN: 90 70427 672

Nr: 017
Titel: Een kwestie van goed bestuur
Omschrijving: Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822)
Auteur(s): Aukje Zondergeld-Hamer
Uitgever: Uitgeverij Verloren Hilversum
Jaar: 2006
ISBN: 90 6550 935 6

Nr:  018
Titel: Geschiedenis van Weesp
Omschrijving: geschiedschrijving van prehistorie tot de moderne tijd (1850)
Auteur(s): Aukje Zondergeld-Hamer
Uitgever: Heureka, Weesp
Jaar: 1990
ISBN: 90 62622925

Nr: 019
Titel: Porselein en zilvergeld in Weesp
Omschrijving:
Auteur(s): W.M. Zappey
Uitgever:
Jaar:

Nr. 020
Titel: Kapelaan Stoelinga. Tussen prikkeldraad en mitrailleurs
Omschrijving: De ervaringen van kapelaan Stoelinga tijdens de Tweede Wereldoorlog
Auteur: kapelaan Stoelinga
Uitgever: H. Nelissen, Amsterdam
Jaar: 1947

Nr: 021
Titel: Boekhandel in beweging
Omschrijving: geschiedenis van de Weesper boekhandel De Ark gedurende driekwart jaar
Auteur(s): Marius van Melle
Uitgever: Heureka, Weesp
Jaar: 1999
ISBN: 9062624227

Nr. 022
Titel: Volkskundig Bulletin. Themanummer boedelinventaris. Met een bijdrage over de materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de 17de en 18de eeuw.
Auteur: Hans van Koolbergen
Uitgever: Meertens Instituut
Jaar: 1983

Nr: 023
Titel: Antiek (Weesper porselein)
Omschrijving: beschrijving antiek met verwijzing naar Weesper porselein
Auteur(s): D. van Krevelen
Uitgever: De Tijdstroom, Lochem
Jaar: 1978

Nr: 024 *
Titel: Hollandse Studiën.
Omschrijving: Met een bijdrage van W.M. Zappey over porselein en zilvergeld in Weesp
Auteur(s): W.M. Zappey
Uitgever: de Historische Vereniging Holland
Jaar: 1982
ISBN: 90 70403021


Nr: 025
Titel: Prentenboek van Weesp en Weesperkarspel
Omschrijving: zie boven
Auteur(s): Jac. Salomons, Jan Snel
Uitgever: Repro-Holland, Alphen aan den Rijn
Jaar: 1983
ISBN: 90 6471 1321

Nr: 026
Titel: In memoriam ds J.P. Tazelaar
Omschrijving: Herinneringen van de gereformeerde kerk Weesp
Auteur(s): onder redactie van ds D. Ringnalda jr
Uitgever: Gereformeerde kerk Weesp
Jaar: 1936

Nr: 027 *
Titel: Drie stromen langs de Vecht
Omschrijving: herinneringen aan drie Weesper voetbalclubs
Auteur(s): diverse onder redactie van Lars Boom,
Uitgever: Stichting een Ton voor de ‘s-Gravelandseweg
Jaar: 1989

Nr: 028
Titel: ‘Vrienden! Neigt nog eens uw ooren….’
Omschrijving: Gedenkschrift ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Weesp en Driemond
Uitgever: Vereniging tot Bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Jaar: 1982

Nr: 029
Titel: Weesp
Omschrijving: promotieboekje van Weesp als woon- en werkstad
Auteur: Jan G. Elburg
Uitgever: Gemeente Weesp


Nr: 030
Titel: 100 jaar Apostolisch werk in Weesp
Omschrijving: Geschiedenis van een eeuw Apostolische kerk in Weesp
Auteur(s): Th. Trompetter (eindredacteur)
Uitgever: eigen uitgave
Jaar: 2004

Nr: 031
Titel: Weesp, 650 jaar stad
Omschrijving: geschiedenis Weesp aan de hand van prenten
Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke,  Aukje Zondergeld-Hamer
Uitgever: Stichting Weesp 650
Jaar: 2005
ISBN: 90 6262 0531

Nr: 032
Titel: Weesper  Straatnamen – deel 1
Omschrijving: het verhaal achter de Weesper straatnamen
Auteur(s): Cor Draijer
Uitgever: Enter Weesp, WeesperNieuws

Nr: 032A
Titel: Weesper Straatnamen – deel 2
Omschrijving: het verhaal achter de Weesper straatnamen
Auteur(s): Cor Draijer
Uitgever: Enter Weesp, WeesperNieuws
Jaar: 2009


Nr: 033
Titel: Wandel in Weesp
Omschrijving: historische rondgang door 650 jaar Weesp
Auteur(s): R.A. Storm
Uitgever: Heureka, Weesp
Jaar: 2005
ISBN: 90 6262 0639

Nr: 034 *
Titel: Het Ontstaan Van Een Weesper Woningcorporatie
Omschrijving: geschiedenis sociale woningbouw in Weesp
Auteur(s): Dick van Zomeren
Uitgever: Woningbouwvereniging Samen Bouwen
Jaar: 1989

Nr: 035
Titel: Enige aspecten van de middeleeuwse geschiedenis van Weesp
Omschrijving:  Middeleeuws Weesp in jaartallen en kaarten
Auteur(s): H. van Koolbergen
Jaar: 1980

Nr: 036
Titel: Gevelstenen in Weesp
Omschrijving: Overzicht van de monumenten van Weesp plus rondwandeling
Auteur(s): H. van de Brink, N. van de Weerd
Uitgever: Historische Kring Weesp
Jaar: 1982

Nr: 037
Titel: Rooie Gerrit. Nattigheid
Omschrijving: herinneringen van bruine vloot-schipper Gerrit Portengen
Auteur(s): Gerrit Portengen
Uitgever: Zeilsportpromotion
Jaar: 1982

Nr: 038 *
Titel:  –Weesp, Wind, Wieken, Werk
Omschrijving: geschiedenis van de Weesper molens
Auteur(s): Geeske S. Koeman-Poel
Uitgever: Uitgeverij Stubeg, Hoogezand
Jaar: 1982
ISBN: 90 65230106


Nr: 039
Titel: Nieuwe Weesper 50 jaar
Omschrijving: geschiedenis lokale krant ‘de Nieuwe Weesper’
Auteur(s): diverse
Uitgever: de Nieuwe Weesper
Jaar: 1973


Nr: 040 *
Titel: Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp
Omschrijving:
Auteur(s): Dick van Zomeren
Uitgever(s): De Ark en Heureka, Weesp
Jaar: 1983
ISBN: 90 62620922

Nr: 041
Titel: Zij aan Zij in de raad
Omschrijving: herinneringen van raadslid Thea Jansen
Auteur(s): Thea Jansen
Uitgever: Gemeente Weesp
Jaar: 2002

Nr: 042
Titel: 50 jaar W.S.V. ‘De Vecht’
Omschrijving: geschiedenis watersportvereniging De Vecht
Auteur(s): verschillende
Uitgever: eigen uitgave
Jaar: 1983

Nr: 043
Titel: Hollands porselein
Omschrijving: De geschiedenis van het Nederlandse antieke porselein, gemaakt tussen 1759-1809. Daaronder het Weesper porselein.
Auteur: Elka Schrijver
Uitgever: Unieboek Bussum
Jaar: 1973
ISBN: 90 228 42363

Nr: 044
Titel: 100 jaar Muziek De Adelaar 1884-1984
Omschrijving: geschiedenis muziekvereniging De Adelaar
Auteur(s): Ida Kemperman-Wilke
Uitgever: De Adelaar
Jaar: 1984

Nr: 45
Titel: Kleine kopieWeesper Courant 1916
Omschrijving: advertenties, familieberichten enz. van 15 juli 1916
Samensteller en uitgever: G.L. de Boer sr
Jaar: 1986

Nr: 046 + 047
Titel: De Weesper Gevelstenen *
Omschrijving: Een wandeling langs de gevelstenen van Weesp
Auteur(s): drs J. Maciejews, K.A. Ketelaar
Uitgever: Janoma Weesp
Jaar: 1983

Nr: 47 *
Titel: Tussen Vecht en Eem Weesp-special
Omschrijving: Speciale uitgave over Weesp over verschillende onderwerpen
Auteurs: verschillende
Uitgever: TVE Tussen Vecht en Eem
Jaar: 1982

Nr: 048
Titel: Beschrijving van Weesp en Weespercarspel
Omschrijving: Heruitgave van een boekje uit 1849
Auteur(s): F. Boogaard
Uitgever: heruitgegeven door F. van Reijen
Jaar: 1979

Nr: 049
Titel: Unieboek in Weesp
Omschrijving: Artikelen  uit TVE en uit het archief van De Nieuwe Weesper
Auteur: Frank Roos
Uitgever: Unieboek
Jaar: 1983

Nr: 050 *
Titel: Een sociaal bewogen leven in Weesp – Gerard Albert Vader (1865-1940)
Omschrijving: biografie van vakbondsleider en raadslid Vader
Auteur(s): Marius van Melle, Rob van Veelen
Uitgever: De Ark en Heureka, Weesp
Jaar: 1993
ISBN: 90 6262 332 8

Nr: 051
Titel: In gedachten ‘dicht’ doen
Omschrijving: Verzameling gedichten
Auteur: Paul de Vries
Uitgever: ROC Amsterdam

Nr: 052 *
Titel: Burgemeesters van Weesp en Weesperkarspel in de 19e eeuw
Omschrijving: Levensverhalen van verschillende burgemeesters van Weesp en Wk.
Auteur(s): H.J. Over de Linden
Uitgever: Heureka, Weesp
Jaar: 1998
ISBN: 90 62624022

Nr: 053
Titel: Algemene Weesper Woningbouwvereniging
Omschrijving: Agenda van de AWWV
Auteur(s): C.Th.J. de Ruyter
Uitgever: AWWV
Jaar: 1993

Nr: 054
Titel: Kent u ze nog… de Weespers
Omschrijving: fotoboekje met Weespers uit de periode 1880-1940
Auteur: G. Lindeboom
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Jaar: 1972

Nr: 055
Titel: De jaargangen, een eigentijdse legende
Omschrijving: Fantasieverhaal over Weesp
Auteur(s): André Verheul  jr en Fred Bos
Uitgever: Hans Soto en Fons Plukker
Jaar: 1991
ISBN: 90 7423502 6

Nr: 056
Titel: Weesp in oude ansichten – deel 2
Omschrijving: De geschiedenis van Weesp in oude ansichtkaarten
Auteur: Rob Wilhelm
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Jaar: 1981
ISBN: 90 288 1358 6

Nr: 057
Titel: De verdwenen winkeltjes rond Het Kleine Plein
Omschrijving:
Auteur(s): H.A. van den Brink
Uitgever: Boekhandel De Ark, Weesp
Jaar: 1979


Nr: 058
Titel: Weesp in oude ansichten – deel 1
Omschrijving: Geschiedenis van Weesp aan de hand van oude ansichtkaarten
Auteur: G. Lindeboom
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Jaar: 1968/1969

Nr: 059
Titel: Op sokken naar de Ossenmarkt
Omschrijving: Herinneringen aan de jaren 1939-1945
Auteur(s): Gerrie van den Heuvel
Uitgever:
Jaar: 1989

Nr: 060
Titel: Weesp in oorlogstijd
Omschrijving: Een kroniek over Weesp in de periode 1934-1948
Auteur(s): Dick van Zomeren
Uitgever: Enter Media, Weesp
Jaar: 2012
ISBN: 978 90 626 23136

Nr 061
Titel: Er was eens een jongensclubje
Omschrijving: A.D.E. voetbalclub 50 jaar
Auteur(s): Piet Steenaard en Dick van Haaften
Uitgevers: H. Vuyst
Jaar: 1983

Nr: 062 *
Titel: Van Houtenkerk
Omschrijving: korte geschiedenis van de NPB/Van Houtenkerk in Weesp
Auteur(s): drs Juliette Jonker-Duynstee
Uitgever: Stadsherstel, Amsterdam
Jaar: 2013

Nr: 063
Titel: Weesperbrug 76 jaar
Omschrijving: De vervanging van de Weesperbrug in foto’s
Fotograaf: Ron Droomers
Uitgever: Gemeenten Weesp en Amsterdam Zuidoost

Nr: 064
Titel: Oostfront Vesting Holland – Het Nationaal Bolwerk
Omschrijving: geschiedenis mobilisatie 1936-1945
Auteur(s): Freek Schlingmann
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, Soesterberg
Jaar: 2013
ISBN: 9 789461532756

Nr: 065
Titel: Overleven. Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945
Omschrijving: historie in Gooi, Eemland en Vechtstreek
Auteur(s): diverse auteurs
Uitgever: Schuyt & Co Haarlem
ISBN: 90 6097 3941

Nr: 066
Titel: 50 jaar WSV De Vecht
Omschrijving: Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club
Auteurs: diverse auteurs

Nr: 067
Titel: Het Weesp van Jakop Slegt
Omschrijving: de tekeningen van de Weesper kunstenaar Jacob Slegt
Auteur(s): Lars Boom, Gerrit Portengen
Uitgever: De BoekenArk, Weesp
Jaar: 2005
ISBN: 90 80977810

Nr: 068
Titel: De verdwenen winkeltjes rond Het Kleine Plein
Omschrijving: Overzicht van de winkels die rond Het Kleine Plein waren gevestigd
Auteur: H.A. van den Brink
Jaar: 1979
Uitgever: Boekhandel De Ark, Weesp

Nr: 069
Titel: Cacao- en chocoladefabriek C. J. van Houten & Zn. 1815-1971
Omschrijving: Opkomst en ondergang van een wereldmerk
Auteur(s): Peter van Dam
Uitgever: Lecturis en [Z]OO producties
Jaar: 2012
ISBN: 978 90 70108 779

Nr. 070
Titel: Geschiedenis van Weesp, deel II 1850-1945
Omschrijving: Dit tweede deel van de geschiedenis verscheen 20 jaar na het eerste deel. Dit boek beschrijft de Industriële Revolutie en de Eerste Wereldoorlog, de tijd tussen beide wereldoorlogen en de bezetting.
Auteur(s): Aukje en Gjalt Zondergeld
Uitgever: Heureka i.s.m. De Boekenark
Jaar: 2014
ISBN: 97 89062623631


Nr. 071

Titel: Geschiedenis van Weesp Deel III

Omschrijving: Geschiedenis  van Weesp in de periode 1945-2000. Dit deel beschrijft o.a. de wederopbouw van Weesp.

Auteur(s): Aukje en Gjalt Zondergeld

Uitgever: Heureka

Jaar: 2016

ISBN: 9789062624430

 

Nr. 072

Titel: Gedenkboek van den Historischen Optocht door Wesopa

Omschrijving: Gedenkboek ter nagedachtenis van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina d.d. 4 september 1923

Auteur: A. van Beek

Uitgever: Wesopa

Jaar: 1923

 

Nr. 073

Titel: Verdwenen boerderijen

Omschrijving: Geschiedenis van de boerderijen in de Gemeenschaps- en Bloemendaler Polder

Auteur: Margriet Schellekens-Nivard

Uitgever: Historische Kring Muiden

Jaar: 2016

 

Nr. 074

Titel: Weesp en Weesperkarspel
Omschrijving: Gemeentegids van Weesp en Weesperkarspel
Auteur: Joh. Chr. Wijnand

Uitgever: Gemeente Weesp
Jaar: 1927

 

Nr. 075

Titel: Samenzijn in Weesp

Omschrijving: Herinneringen aan de moeder van de schrijfster

Auteur: Pauline Richter

Uitgever: De Boekenark

Jaar: 2013

 

Nr. 076

Titel: Bekende Weespers

Auteur: Jack Bell

 

Nr. 077
Titel: Van de kerk naar de kroeg
Auteur: André Verheul
Omschrijving: de verandering van de St. Laurentiuskerk
ISBN 9789083035925

 

Nr.  078 *

Titel: TVE over Weesp

Omschrijving: Verzameling artikelen over Weesp

Auteur(s): verschillende

Uitgever: TVE

Jaar: 2016

 

Nr: 079

Titel: Hamstra 1908-2008

Omschrijving: Honderd jaar bedrijfsgeschiedenis

Uitgever: Hamstra

 

Nr. 080

Titel:  Archief Weesp 1637-1929

Omschrijving: Beschrijving van het archief van het Zandpad

Auteur: drs ing H. Bakker

Jaar: 1998

 

Nr. 081

Titel: Tussen Vecht en Eem over Weesp

Omschrijving: verschillende artikelen over Weesp

Auteurs: verschillende

Jaar: 1991

 

Nr. 082

Titel: Tussen Vecht en Eem over Weesp

Omschrijving: verschillende artikelen over Weesp

Auteurs: verschillende

Jaar: 1982

 

Nr. 083

Titel: Het Rembrandt complot

Omschrijving: detective die die afspeelt in Weesp

Auteurs: Bert Muns en Carmen Verheul

Uitgever: Enter Weesp

ISBN: 90 6262 0833

 

Nr. 084

Titel: De Van Houten reünie 1984

Omschrijving: Reünie van het Van Houten-personeel

Auteur: Nico Broekhuysen

Jaar: 1984

 

Nr: 085

Titel: Aspekten van de materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de 19de eeuw

Omschrijving: Onderzoek naar huishoudens etc.

Auteur: Jeroen van Staveren

Jaar: 1990

 

Nr. 086

Titel: De Vechtstreek in bedrijf

Omschrijving: Beschrijving van bedrijven die aan de Vecht waren gevestigd

Auteurs: Willem van den Broeke et.

Uitgever: Stichting Groene Hart

Jaar: 2003


Nr 087
Titel: Clark Gable in Monnickendam
Omschrijving: Cultuurgeschiedenis op fietsafstand. Op pag. 95 een verhaal over Weesp
Auteur: Paul Arnoldussen
Uitgever: Bas Lubberhuizen
Jaar: 1992
ISBN: 90 73978041


Nr 088
Titel: De geschiedenis van Duphar 1930-1980
Omschrijving: ‘Ten behoeve van de gezondheid van mens, dier en plant’
Auteur: R.M Sprenger
Uitgave van Solvay Duphar


Nr  089

Titel: Veldzicht
Omschrijving: verkoopbrochure van buiten Veldzicht aan de Vecht

Nr 090
Titel: Pink Floyd in Nederland
Omschrijving: Overzicht van de optredens van Pink Floyd in Nederland. Pag 79 e.v. Weesp
Auteur: Charles Beterams
Uitgave: Permafrost
ISBN: 9789082689310


Nr 091
Titel: Proef Weesp
Omschrijving: Een culinaire kijk op Weesp met recepten
Auteur: diverse
Uitgave: Enter


Nr  092
Titel: Molens in Noord-Holland
Omschrijving: Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
Onder redactie van  ir B. Colenbrander
Uitgave: Provincie Noord-Holland
ISBN: 9062013309


Nr  093
Titel: Het huis van mijn oma
Omschrijving: herinneringen van een  kind aan de jaren ’50 in Weesp
Auteur: Marjon van der Eerden
Jaar: 2020


Nr  094
Titel: Wegwijzer in de kosmos
Omschrijving: boek over astronomie
Auteur: dr J. van Diggelen (Weesper)
Uitgave van Ruys Amsterdam
Jaar: 1966


Nr 095
Titel: The cocoa ambassador
Omschrijving: cacaoreis van Amsterdam naar Accra
Auteur:  Frits Lemaire
Uitgave: Finette Lemaire Amsterdam
ISBN: 9789079977017
Jaar: 2008


Nr 096
Titel: Atlas van Nederland
Omschrijving: kaarten van Nederland, op pag 32 van Weesp
Uitgave: Robas
ISBN: 9072770714
Jaar: 1996


Nr 097
Titel: Foto-atlas van Noord-Holland
Omschrijving: kaarten van Noord-Holland, pag 271, 284 van Weesp
Uitgave: Robas
ISBN: 90 72770188


Nr 098

Titel: Van guldens, euro’s en bicoins.
Omschrijving: van kleine coöperaties tot digitaal bankieren.  Pag 45 aandacht voor Weesp.
Auteur: Hans Moolenbel
Uitgave: Rabobank
ISBN: 9789082921700
Jaar: 2018

 

 

 Nr 101/102/103
Titel: Register op de kerkeraadsboeken 1624-1705 van de gereformeerde gemeente te Weesp
Auteur: H. Brood
Jaar: 1975

Nr 104
Titel: Namenlijst

Nr 105
Titel: Klapper op de grafregisters over de periode 1673-1820
Omschrijving: Aanwezig in  het archief van de NH kerk en het archief van NH
Auteur: H. Brood
Jaar 1974

Nr 106
Titel: Winkels in Weesp

Nr 107
Titel Stadsgezichten en monumenten

Nr 108
Titel: Stadsgezichten en monumenten

Nr 109
Titel: Weesp
Omschrijving: verzameling columns in de krant
Auteur: Arie van Beek
Jaar: 1926-1936

Nr 110
Titel: Overzicht van archiefstukken in het archief Weesp
Auteur: H. Brood
Jaar: ca 1976

Nr 111
Titel: Resolutiën van burgemeesteren
Omschrijving: 1607-1726
Auteur: H. Brood

Nr 112
Titel: Officiantenregister van Weesp
Omschrijving: periode 1550-1795
Auteur: H. Brood
Jaar: 1977


Nr 113

Titel: Wasserijen


Nr 114

Titel: Geschiedenis van een dorpsgemeenschap

Nr 115
Titel: Geschiedenis van een dorpsgemeenschap


Nr 116

Titel: Van vroedschap en magistraat tot gemeenteraad
Auteurs: W.I. van der Horst, H.. Brood
Jaar: 1979


Nr 117
Titel: Historisch Weesp in 60 verhalen
Omschrijving: Bundeling van verhalen eerder gepubliceerd in Historisch Weesp
Auteurs: diverse
Jaar: 2021
ISBN: 9789083035932

Nr 121 a Weespercarspel


Nr 121 b Weespercarspel


Nr 122 Landscroon


Nr 123 Duphar


Nr 124
Titel: Driemonders en hun godsdienst
Omschrijving: hoe men kerkte in Weesperkarspel
Uitgave: Historische Kring Driemond
Jaar: 2020


Nr 125
Titel: Werinon Levensboek
Omschrijving: Overzicht van de begravenen op het kerkhof van Nederhorst
den Berg
Uitgave: Historische Kring NdB
Jaar: 2016


Nr 126
Titel: Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt met aandacht voor van Houten
Omschrijving: arbeidsverhoudingen, o.a. in de cacaoindustrie
Auteur: Marlou Schrover
Uitgave: Verloren, Hilversum
ISBN: 9065503471
Jaar: 1991


Nr 127
Titel: Van Amuthon tot Muiden
Omschrijving: uitgave ter gelegenheid van het 1050 jarig bestaan van de stad
Auteur: Bas Holzhaus
Uitgave: Muiden 1050
Jaar: 2003


Nr 128
Titel: Tussen Vecht en Eem TVE
Omschrijving: artikel van G. Koeman-Poel over de industrie van Weesp
Auteur: G. Koeman-Poel
Uitgave: TVE
Jaar: 1979


Nr 129
Titel: Tussen Vecht en Eem TVE
Omschrijving: artikel H. Bakker over de branderijen  in Weesp
Auteur: H. Bakker
Uitgave: TVE
Jaar: 1992


Nr 130
Titel: Thuis heb  ik nog een ansichtkaart
Omschrijving:  prentbriefkaarten uit de Vechtstreek uit de collectie Lisman. Pag 240 t/m 249 kaarten van Weesp.
Auteurs: Juliette Jonker-Duynstee en Edward Munnig Schmidt
Uitgave: Stokerkade
ISBN: 9789079156511


Nr 131
Titel: Weesperkarspel
Omschrijving: Herinneringen aan een gemeente
Auteur: Jac. Salomons


Nr 132
Beschrijving van Weesp en Weespercarspel
Geschiedschrijving uit 1800
Auteur: F. Boogaard


Nr 133

Titel: Driemond,  Linnaeus en Frankendael
Omschrijving: Bijna 50 jaar tuinieren in Driemond
Uitgave: Historische Kring Driemond


Nr 134

Titel: Gewoon doorschaatsen

Omschrijving: Deelname gebr.  Van den Bosch aan de Elfstedentocht 1963

Auteur: Gerard van den Bosch

Jaar: 1963


Nr 135

Titel: Historische canon tussen Vecht & Eem

Omschrijving: met bijdragen over het Weesper porselein, van Houten enz.

Uitgave:  Stichting Tussen Vecht en Eem

Jaar: 1963


Nr 136

De stad Weesp.

Omschrijving : Weesper kernwaarden

Auteur : diversen

Datum : maart 2022


Nr 137
Titel: Door de Holocaust verbonden
omschrijving:  herinneringen aan WOII
auteurs: Ellis en Jenny Hertzberer
Datum: Laren 2009
Uitgeverij: Verbum
ISBN: 9789074274371


Nr 138
Titel: P.C. Hooft
Omschrijving:  geschiedenis van een volmaakte Hollandse magistraat
Auteur: Freek Schlingmann
Uitgever: Aspekt
ISBN: 9789463380089


Nr 139
Titel: Gevecht om de cup
Omschrijving: verhaal van twee jongens die voetbalden bij Rapiditas
Auteur: Gerard van Gemert
Uitgever: Clavis
ISBN: 9789044807042


Nr 140
Titel: Het grote geheim van de stad Weesp
Omschrijving: geschiedenis van Weesp voor kinderen
Auteur: André Verheul
Illustraties: Wouter Pfeiffer
Uitgever: Enter Communicatie
ISBN: 9789083035949


Nr 141
Titel: Aards Geluk
Omschrijving: De materiële cultuur van Weesp door Hans van Koolbergen (hoofdstuk)
Uitgever: Balans
ISBN: 9050183506


Nr 142
Titel: Uitgespeeld
Omschrijving: avonturen van een ondergedoken joods jongetje in Weesp en de voetbalclubs
Auteur: Gerard van Gemert
Illustraties: Rudi Jonker
Uitgever:  Clavis Hasselt
ISBN:9789044823226


Nr 143
Titel: De Hollandse porseleinroute
Auteurs: diverse
Illustraties: diverse fotografen
Uitgever: Stichting Hollands Porselein


Nr 144
Titel: Stadhuis Weesp
Omschrijving: verhalen over het stadhuis
Auteur: Jos Bakker
Uitgever: Stichting Vrienden van Museum Weesp

 

Nr 145
Titel: Van Houten grensverlegger
Omschrijving: geschiedenis van het cacao- en chocoladeconcern
Uitgever: Museum Weesp


Nr 146
Titel: Open Monumentendag gids
Omschrijving van een aantal monumenten in Weesp en Amsterdam
Uitgever:  Gemeente Amsterdam

Nr 147
Titel: Een groet uit Noord-Holland
Omschrijving: Ansichtkaarten van Noord-Holland. Weesp op pag. 15, 35, 49, 64,
66, 89, 90, 106, 128. Verder aandacht voor Muiden en Muiderberg


Nr 148
Titel: De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis
Omschrijving: aandacht voor Weesp op 12 pagina’s
Auteur: mr G.M. Greup
Uitgever: Becht
Jaar: 1957


Nr 149

Titel: Een wandeling door Weesp
Omschrijving: Toeristische wandeling door Weesp
Auteurs:  Isy en Evy Zwolle
Uitgever: De Ark
Jaar:  1991


Nr 150
Titel: De geschiedenis van de korenmolen De Vriendschap
Omschrijving: geschiedenis van de molen
Auteur: G.S. Koeman-Poel
Uitgever: Van de Busken
Jaar: 1977


Nr 151

Titel: Over de Vecht
omschrijving: fotografisch overzicht van de Vecht met de steden en dorpen
fotograaf: Herman van Hoorn
uitgever: Scriptum Publishers
ISBN: 9055944378


Nr 152

Titel: Soldaten in de Vechtstreek
Omschrijving: Sporen van het rampjaar in het archief met aandacht voor Weesp
Auteur: Wouter van Dijk
uitgever: Waanders
ISBN: 9789462624610

Nr 153
Titel: Geinburgia 50 jaar in beweging
Omschrijving: geschiedenis van de sportvereniging Geinburgia
Auteurs: diverse


Nr 154
Titel: Agrarisch Erfgoed in Weesp en omstreken
Omschrijving: foto’s met bijschrift van zo’n 25 boerderijen waarvan een aantal is verdwenen
Auteur: Wim Nagel
Jaar: 2021

 

 Nr: 201
Titel: Schriftspiegel
Omschrijving: Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw
Auteurs: P.J Horsman, Th.J. Poelstra en J.P. Sigmond
Uitgever: Terra Zutphen
Jaar: 1986
ISBN: 90 6255 187 4

Nr. 202
Titel: Genealogie
Omschrijving: Van Stamboom tot familiegeschiedenis
Auteurs: Rob van Drie, Nico Plomp, Aad van der Tang
Uitgever: Teleac, Utrecht
Jaar: 1988

Nr: 203
Titel: Familiewapens, ’n oude traditie herleeft.
Omschrijving: Een boek over wapenfiguren, symbolieken, ridders, herauten, genealogie enz.
Auteur: Jan Zeeman
Uitgever: Jan Zeeman
Jaar: 1987
ISBN: 90 60139623

Nr. 204
Titel: Geld & Geluk
Omschrijving:: Twee regentenfamilies in gezinshistorisch perspectief 1600-1800
Auteurs: Gemma Coumans en Judith Hokke
Jaar: 1984

Nr. 205
Titel: Onze voorouders en hun werk
Omschrijving: Beschrijving van verschillende beroepen
Onder redactie van G. Meesters, R. Vulsma en P. Crasborn
Uitgever: Neder. Genealogische Vereniging
Jaar : 1971

Nr: 206
Titel: Over postiljons, brievengaarders, bodes en postdirekteuren
Omschrijving: Een onderzoek naar de geschiedenis van het postvervoer in en rond Hattem
Auteur: E. Agterhuis
Uitgever: Heemkunde Hattem


Nr 207
Titel: De familie Portengen
Omschrijving: Geschiedenis en genealogie van een Utrechts geslacht 1535-1989
Auteur: Jan Portengen
Uitgever: Eburon Delft
Jaar: 1989
ISBN: 90 5166 111 8

Nr 208
Titel: Vechtkrengen
Omschrijving: Geschiedenis over de familie Portengen t/m 1945
Auteur: Jan Portengen
Jaar: 1987


Nr 209
Titel: Gids voor Nederlandse archieven
Omschrijving: Veel mensen hebben belangstelling, maar hebben de weg naar de archieven nog niet gevonden
Auteurs: dr W.J. Formsma en dr F. Ketelaar
Uitgever: Fibula Van Dishoeck Weesp
Jaar: 1985
ISBN: 90 228 3744 0

Nr 210
Titel: Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij ten dienste van scholen
Omschrijving: facsimile-uitgave uit 1972
Uitgever: M. Smit Groningen
Jaar: 1843

Nrs 251, 252, 253
Titel: Geschiedenis van Gooiland
Omschrijving: uitgebreide geschiedenis van Gooiland in drie delen
Auteurs: diverse
Uitgever: Parnassus Amsterdam
Jaar: 1939

Nr: 255
Titel: De Vechtstreek
Omschrijving: Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap
Auteur: Marijke Donkersloot-de Vrij
Uitgever: Heureka, Weesp
Jaar: 1985
ISBN: 90 6262 222 4

Nr: 256
Titel: Het Naardermeer door Jac. P. Thijsse
Omschrijving: Heruitgave van het Verkade-album uit 1912
Auteur: Jac. P. Thijsse
Uitgever: Verkade
Jaar: 1980
ISBN: 90 21011417


Nr: 257
Titel: Het Gooi leeft vroeger, nu en straks
Omschrijving:  Naast de verstedelijking in delen van het Gooi, zijn er nog veel mooie plekken.
Auteur: Onder redactie van Ruud Pater
Uitgever: Strengholt, Naarden
Jaar: 1999
ISBN: 90 6010 9821

Nr: 258
Titel: ’t Fort Abcoude
Omschrijving: Geschiedenis en natuur van het fort Abcoude
Redactie: J. Baalbergen
Uitgever: Stichting Fort Abcoude, Abcoude
Jaar: 1991
ISBN: 90 9004537 6

Nr: 259
Titel: Een terugblik op ‘Stad en Lande van Gooiland’ in vogelvlucht
Omschrijving: Geschiedenis van de ‘Erfgooiers’  tussen 968 tot 1972
Auteur: jhr. ir. L.H. op ten Noort
Jaar: 1992

Nr: 260
Titel: Diemen 1940-1945
Toelichting: De oorlogstijd in Diemen, gelardeerd met veel illustratiemateriaal.
Auteur: J.F. Reurekas
Uitgever: Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Jaar: 1985

Nr: 261
Titel: De Vecht
Omschrijving: Verkade-album over de Vecht. Veel plaatjes ontbreken
Auteur: Jac. P. Thijsse
Uitgever: Verkade

Nr: 262
Titel: Basisplan Vechtstreek
Omschrijving: Basisplan voor de openluchtrecreatie in natuur en landschap van de Vechtstreek
Auteur: Buro Maas
Uitgever: In opdracht van het gewest Gooi en Vechtstreek
Jaar: 1980

Nr. 263
Titel: Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam en Haarlem verschenen tot 31 december 1979. Ruim twee pagina’s zijn gewijd aan Weesp
Auteur: onder redactie van mr J.H. Rombach
Uitgever: Culturel Raad Noordholland
Jaar: 1982

Nr: 264
Titel: De cultuurhistorische betekenis van forten
Omschrijving: Cultuurhistorisch onderzoek naar forten
Uitgever: Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland

Nr: 265
Titel: VOC schip Amsterdam
Omschrijving: Jaarrapport van de Stichting VOC-schip Amsterdam
Auteur: J.H.G. Gawronski
Jaar: 1986
ISBN: 90 71690024

Nr: 267
Titel: Vesting
Omschrijving: Vier eeuwen vestingbouw in Nederland
Onder redactie van J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman
Uitgever: Stichting Menno van Coehoorn
Jaar: 1982

Nr: 268
Titel: Noord Hollands levend verleden
Omschrijving: op een compacte wijze inzicht verschaffen over de historische ontwikkelingen in de provincie.

Nr: 269
Titel: Het Burgerweeshuis te Naarden, van weeshuis tot archief.
Omschrijving: Na 300 jaar is het huis van de familie Heshuysen weer  in respectabele staat. Het voormalige woonhuis is nu zetel van het gemeentearchief.
Auteurs: Dirk Dekema en Henk Schaftenaar
Uitgever: Stichting Vijverberg, Naarden
Jaar: 1991
ISBN: 90 73316 022

Nr. 270 *
Titel: Van ziekenfonds tot zorgverzekeraar
Omschrijving: Het boek volgt de ontwikkeling van gildebus tot moderne ziektekostenverzekeraar gedurende drie eeuwen
Auteurs: Memoriael, Bussum
Uitgever: Ziekenfonds Het Gooi en Omstreken, Huizen
Jaar: 1991
ISBN: 90 9004104 4

Nr: 271
Titel: Notariële akten uit de 17de en 18de eeuw
Beschrijving: Handleiding voor gebruikers
Auteur: dr A.Fl. Gehlen
Uitgever: De Walburg Pers, Zutphen
Jaar 1986
ISBN: 90 6011 450 7

Nr: 272
Titel: De achterkant van Holland
Omschrijving: Speurtochten langs industrieel erfgoed in het Groene Hart. Weesp kreeg zeven pagina’s
Auteurs: Bernt Feis en Heerman Rutten
Uitgever: Stichting Groene Hart
Jaar: 2005
ISBN: 90 6469 818 x

Nr. 273
Titel: De Zuidelijke Vechtplassen
Omschrijving:  Het moerasgebied ten oosten van de Loosdrechtste plassen
Onder redactie van: P. Leentvaar
Uitgever: Stichting voor de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied
Jaar: 1969

Nr. 274
Titel: Adel en afscheiding
Omschrijving: Bevinding en twist in een verlichte samenleving 1813-1840
Auteur: Freek Schlingmann
Uitgever: GigaBoek, Heerhugowaard
Jaar: 2004
ISBN: 90 8548 0213

Nr : 275
Titel: Het Rooms Kerkhuys te Diemen
Omschrijving: geschiedenis van de voormalige schuilkerk De Hoop
Auteurs: verschillende
Uitgever: Van Soeren & Co, Amsterdam
Jaar: 1993
ISBN: 90 6881 028 6


Nr: 276
Titel: De Vechtstreek in bedrijf
Omschrijving: Overzicht van oude en nieuwe industrieën  langs de Vecht. Weesp kreeg twee pagina’s
Auteurs: Van den Broeke, Van Es, Feis en Van Leeuwen
Uitgever: Stichting Groene Hart, Woerden
Jaar: 2003
ISBN: 90 6469795 7

Nr: 277
Titel: De Noordelijke Vechtplassen, flora en fauna
Omschrijving: boek over de waarde en ontstaan van deze streek
Auteur: A. Stork (voorzitter)
Uitgever: Commissie voor de Vecht en het PlassengebiedS
Jaar: 1976

Nr. 278
Titel: Holland rond 1840
Omschrijving: Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Noord- en Zuid Holland
Auteur: eindredactie Brord van Straalen, Bas van Oyen
Uitgever: Culturele Raden Noord- en Zuid-Holland
Jaar: 1990
ISBN: 90 6455 115 4

Nr. 279
Titel: Amstelland
Omschrijving: een hoogheemraadschap in kaart en beeld. Zes afbeeldingen zijn gewijd aan Weesp
Auteur: Jacob Zwaan
Uitgever: Canaletto, Alphen aan den Rijn
Jaar: 1971

Nr. 280/281
Titel: Dat was te Muden
Omschrijving: Geschiedenis van het Muiderslot
Auteur: Ton Koot
Uitgever: P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam
Jaar: 1976

Nr. 282
Titel: Geschiedenis is van iedereen
Omschrijving: uitgevonden tradities, hergebruik verleden
Auteurs: Ingrid Jacobs, Kees Ribbens
Uitgever: Matrijs
Jaar: 2001
ISBN: 90 53451935

Nr: 283
Titel: Geschiedenis van Amstelland
Omschrijving: Geschiedenis tot het jaar 1300. Herdruk 1907. Enige pagina’s zijn gewijd aan Weesp
Auteur: J.C. van der Loos
Uitgever: E. van der Vecht/Minerva Amsterdam

Nr: 284
Titel: Gooi enVechtstreek in vertellingen (1)
Omschrijving:  Volksverhalen uit de regio
Auteur: H. Poolman
Uitgever: Serie Gooi en Vecht
Jaar: 1980

Nr: 285
Titel: Met wapen en vlag langs Floris’ Vecht (1)
Omschrijving: Geïllustreerde studie van de banistiek en heraldiek in de regio
Auteur: Klaes Sierksma
Uitgever: Serie Gooi en Vecht
Jaar: 1981
ISBN: 90 64990085

Nr: 286
Titel: 1296 Floris V door de edelen vermoord bij Muiderberg
Omschrijving: Verhaal van de moord op Floris V en commentaar van de auteur
Auteur: H. Poolman
Uitgever:  Serie Gooi en Vecht
Jaar: 1981

Nr: 287
Titel: Floris V
Omschrijving: Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw
Auteurs: verschillende
Uitgever: Martinus Nijhoff, Den Haag
Jaar: 1979
ISBN: 90 247 21 43

Nr. 288
Titel: Muiden en haar middeleeuwse kerk
Omschrijving: Sinds 1975 is de Hervormde kerk in Muiden het belangrijkste monument naast het Muiderslot
Auteur: W.G.M. Cerutti
Uitgever: Edition Oresto, Muiden
Jaar: 1975

Nr. 289
Titel: De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
Omschrijving: Een zo volledig mogelijke beschrijving van de geschiedenis van Nederhorst den Berg
Auteur: J. Krol
Uitgever: Gijsbers en Van Loon, Arnhem
Jaar: 1949

Nr: 290
Titel: Zouaven tussen Vecht en Eem (1860-1870)
Omschrijving:  Beschrijving van ruim 200 personen uit de regio die in Rome Paus Pius IX hielpen bij de verdediging van de kerkelijke staat. Een apart hoofdstukje is gewijd aan Weesp met vier namen
Auteur: G.L. de Boer sr
Uitgever: De Boer, Laren
Jaar: 1994

Nr: 291
Titel: Het leven van Doctor van Hengel (1811-1892)
Omschrijving: Levensverhaal van de medicus dr Van Hengel
Auteur: Joop Reinboud
Uitgever: Verloren
Jaar: 1985

Nr. 292
Titel: Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Omschrijving: Geïllustreerde studie van de banistiek en heraldiek in de regio
Auteur: Klaes Sierksma
Uitgever: Serie Gooi en Vecht
Jaar: 1980
ISBN: 90 64990042

Nr: 293
Titel: De Horstermeer 100 jaar droog
Omschrijving: Uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van de drooglegging van de Horstermeer
Auteurs: E.J. Rinsma en J. Snel
Uitgever: Nederlandse Historiën
Jaar: 1982

Jaar: 294
Titel: Bronnen op het spoor
Omschrijving: Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland
Auteur: De Auteurs
Uitgever: NS
Jaar: 2000
ISBN: 90 53451595

Nr: 295
Titel: De Vecht, een stroom van verhalen
Omschrijving: geschiedkundige verhalen van plaatsen langs de Vecht. Vier pagina’s zijn ingedeeld voor Weesp
Auteur: Piet Terlouw
Uitgever: Knoop & Niemeijer, Haren
Jaar: 1972
ISBN: 90 6148 119 8

Nr: 296
Titel: Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak
Omschrijving: De belangstelling voor lokale geschiedenis is stijgende.
Onder redactie van Henk Michielse, Eddie de Paepe en Gerrit Schutte
Uitgever: Verloren Hilversum
Jaar: 2004
ISBN: 90 6550 797 3Nr: 297
Titel: Wandelingen door Gooi en Eemland en Omstreken
Omschrijving: Beschrijving van wandelingen, afgewisseld met foto’s, tekeningen en kaarten, met flink veel aandacht voor Weesp. Een herdruk uit 1881
Auteur: prof. J.A. de Rijk
Uitgever: Gysbers & Van Loon, Arnhem
Jaar: 1974

Nr: 298
Titel: Een verkenning door Stad en Lande van Gooiland
Omschrijving: Uitgave bij het 10-jarig bestaan van Stad en Lande Stichting
Uitgever: Stad en Lande Stichting
Jaar: 1987

Nr: 299
Titel: De Vechtstreek
Omschrijving: gids voor de toerist en inwoner van Utrecht tot Muiden. Weesp kreeg vier pagina’s
Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen

Nr: 300
Titel: Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek
Omschrijving: Bestuurlijke ontwikkelingen in Gooiland 1404-2004, doctoraal scriptie
Auteur: Arie Gouka
: 1993

Nr: 301
Titel: De Vechtstreek
Omschrijving: gids voor de toerist en inwoner van Utrecht tot Muiden.
Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen
Jaar: 1976

Nr :302
Titel: De Vechtstreek
Omschrijving: gids van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied
Auteur: H. Uden Masman
Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen-Amsterdam
Jaar: 1963

Nr: 303
Titel: De Vechtstreek
Omschrijving: gids voor de toerist en  inwoner van utrecht tot Muiden
Uitgever: Teerhuis & Klinkenberg, Amstelveen
Jaar: 1978

Nr: 304
Titel: Schaep en Burgh in ’s Graveland
Omschrijving: ‘Geschreven’ geschiedenis van het landgoed in ’s Graveland
Auteur: J.F. Backer
Uitgever: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Jaar: 1975

Nr: 305
Titel: Het land rondom Amsterdam
Omschrijving: toeristische gids over het gebied rondom Amsterdam. Op pag 101 staat een bijdrage over Weesp
Auteur: J.A. Groen jr
Uitgever: Westfriesland, Hoorn
Jaar: 1969
ISBN: 90 205 0035


Nr. 306
Titel: Keuren van Amstelland
Omschrijving: Memorie van toelichting bij het ontwerp-reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstelland
Auteur: mr A.S.van Nierop
Uitgever: Blikman & Sartorius
Jaar: 1870

Nr: 307
Titel: Provinciehuis Noord-Holland
Omschrijving: De historie van het Provinciehuis in Haarlem
Auteur: Noortje de Roy van Zuydewijn
Uitgever: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
Jaar: 1975

Nr: 308
Titel: Schimmen in het Muiderslot
Omschrijving: Roman over de Muiderkring en het leven in het Muiderslot
Auteur: Joan Bruineman
Uitgever: Strengholt Naarden
Jaar: 1973
ISBN: 90 6010 288 6

Nr: 309
Titel: L. van Ollefen en R. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver
Omschrijving: L. van Ollefen en R. Bakker (herdruk)
Auteurs: L. van Ollefen en R. Bakker
Uitgever: HABANSE, Amsterdam

Nr: 310
Titel: Verslag van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Omschrijving: Verslag 1994-1996
Uitgever: Commissie voor de Vecht etc.
Jaar: 1996

Nr: 311
Titel: Noord-Holland en de monumenten
Omschrijving: overzicht van de Noord-Hollandse monumenten
Auteur: Bureau Monumentenzorg
Uitgever: Bureau Monumentenzorg
Jaar: 1984

Nr: 312
Titel: Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal
Omschrijving: Tekst van een reizende tentoonstelling
Auteurs: diverse
Uitgever: Culturele Raad Noordholland
Jaar: 1976

Nr: 313
Titel: Muider Vestingpad
Omschrijving: Wandelgids en informatieboekje over de vesting Muiden
Auteur: Guus Kroon
Uitgever: Historisch Archief Muiden
Jaar: 1988

Nr: 314
Titel: Coöperatie De Eendracht
Omschrijving: geschiedenis van landbouwcoöperatie De Eendracht in Muiden
Auteur: drs S.C. van Diest
Uitgever: Historische Kring Muiden
Jaar: 1993

Nr: 315
Titel: Nederlandse vestingen
Omschrijving: Drie eeuwen geschiedenis van vestingen
Auteurs: C.A. de Bruijn, H.R. Reinders
Uitgever: Fibula van Dishoeck, Bussum
Jaar: 1967

Nr: 316
Titel: 90 jaar Bussums bronwater
Omschrijving: Geschiedenis van de Bussumse watertoren en het pompstation
Auteur: A.G.M. van Zon

Nr: 317
Titel: Katholiek Muiden na de reformatie
Omschrijving: geschiedenis van katholiek Muiden
Auteur: S.C. van Diest
Uitgave: Historische Kring Stad Muiden
Jaar: 1994

Nr: 318
Titel: De bevrijding
Omschrijving: De bevrijding van de Muiders
Auteur: Tom de Jonge
Uitgave: Historische Kring Stad Muiden
Jaar: 1995

Nr: 319
Titel: De Loosdrechtse Porseleinfabriek boven water
Omschrijving: Fundamenten, gereedschap en scherven geven een beeld van de verdwenen fabriek
Auteurs: verschillende
Uitgever: Historische Kring Loosdrecht
Jaar: 2007
ISBN: 978 90 803846 44

Nr: 320/321
Titel: Muiderberg, voorpost van het Gooi
Omschrijving: Geschiedenis van Muiderberg
Auteur: Kl. Sierksma
Uitgever: Comité Oud-Muiderberg
Jaar: 1976

Nr: 322
Titel: De verveningen in de Zuidpolder
Omschrijving: De verveningen in de Zuidpolder bij Muiden
Auteur: S.C. van Diest
Uitgever: Historische Stad Muiden
Jaar: 1991

Nr: 323
Titel: Joannes de Mol uit Loosdrecht, predikant-fabrikant uit de 18de eeuw
Omschrijving: Levensverhaal van Joannes de Mol, die rond 1774 een fabriek had van Loosdrechter porselein, als opvolger van het Weesper porselein
Auteur: verschillende
Uitgever: Europese Bibliotheek Zaltbommel
Jaar: 1974

Nr: 324
Titel: Nu, gij bouwt niet uit weelde
Omschrijving: Geschiedenis van de bouw van de r.k. kerk in Nederhorst den Berg
Auteur: Jan Baar
Uitgever: ‘Kerkstraat 6’

Nr: 325
Titel: Geschiedenis van Muiden
Omschrijving: Beknopte geschiedenis ter gelegenheid van het duizendjarig herdenkingsfeest van Muiden
Auteurs: dr L. Jansen, drs S.C. van Diest
Uitgever: Commissie van Openbare Feesten
Jaar: 1953

Nr: 326
Titel: De schoonheid aan De Vecht
Omschrijving: Een chronologisch verhaal van kasteel naar buitenplaats en van park naar theekoepel. Weesp wordt slechts één keer genoemd
Auteur: dr R. van Luttervelt.
Uitgever: Allert de Lange, Amsterdam
Jaar: 1944

Nr: 327
Titel: 25 postkaarten van de Vecht
Omschrijving: 25 ‘oude’ ansichtkaarten van dorpjes en steden aan de Vecht
Uitgever: De Slegte Amsterdam
ISBN: 90 59471903

Nr: 328
Titel: Ons Mooie Nederland, het Gooi
Omschrijving: Wandelgids door het Gooi. Vijf pagina’s zijn gewijd aan Weesp
Auteur: J.D.C. van Dokkum
Uitgever: Meulenhoff
Jaar: 1921

Nr: 329
Titel: De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers
Omschrijving: Korte geschiedenis van Stad en Lande, de organisatie van erfgooiers
Auteur: dr A.C.J de Vrankrijker
Illustraties: Eppo Doeve
Uitgever: Lionsclub Het Gooi/Van Dishoeck-Weesp
Jaar: 1984
ISBN: 90 228 33 771
 
Nr: 330
Titel: Noord-Holland en zijn gemeenten
Omschrijving: een heraldisch verzamelalbum met aandacht voor de Noord-Hollandse gemeenten. Weesp doet ook mee.
Auteur: J. Th. Balk
Uitgever: Verenigde Noordhollandse Dagbladen, Alkmaar
Jaar: 1981

Nr: 331
Titel: Rondom de Muider Berg
Omschrijving: beschrijving van polders, Zuiderzee en heuvelrug op oude kaarten uit de 16de tot en met de 19de eeuw

Nr: 332
Titel: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden
Omschrijving: Gezichten van steden, dorpen, lustplaatsen e.d. langs de Vecht, een kopie
Samensteller: Abraham Rademaker
Uitgever: H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit, Amsterdam
Jaar: 1751

Nr: 333
Titel: De Vecht
Omschrijving: Een rivier om van te dromen. Uitgave voor de schooljeugd
Auteur: A. Stork
Uitgever: Weesper Milieukommissie

Nr: 335
Titel: IJsselstein de Vesting
Omschrijving: Beschrijving van de vestingstad IJsselstein
Auteur: Martin W.J. de Bruijn
Uitgever: Stichting Historische Kring IJsselstein
Jaar: 2005
ISBN: 10 9081014218

Nr: 336
Titel: Spieren water wind
Omschrijving: 23.000 jaar malen en molens. Op pag 159 en 197 staan Weesper molens
Auteur: J.J. Kamphuis
Uitgever: J.J. Kamphuis
Jaar: 2009

Nr: 337
Titel: Erfgoed van de oorlog
Omschrijving: verslag van het gelijknamige t.v. programma
Jaar: 2009


Nr. 338
Titel: Water van niveau
Omschrijving: Cultuurhistorische waarden van water in het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Op pag 55 aandacht voor Weesp
Auteurs: Adriaan Haartsen, Dolf Bekius

Nr: 339
Titel: Historisch fotoboek Driemond
Omschrijving: Oude ansichtkaarten van Driemond, voorheen Geinbrug/Weesperkarspel
Auteurs: verschillende
Uitgever: Historische Kring Driemond
Jaar: 2011

Nr: 340


Titel: Geuzen en Papen
Omschrijving: Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem
Auteur: onder redactie van o.a. Henk Michielse
Uitgever: TVE
ISBN: 9789087043902


Nr: 341
Titel: L. van Ollefen en R. Bakker: De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver
Omschrijving: Nederlandse steden en dorpen in 204 gravures en 7 kaarten (herdruk)
Auteurs: L. van Ollefen en R. Bakker
Uitgever: HABANSE, Amsterdam
Jaar: 1793

Nr. 342
Titel: Wijk toen Wijk nu
Omschrijving: Levensverhalen uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
Auteur: Coos van den Hoek
Uitgever: J.F. van de Hoek
Jaar: 2008
ISBN: 13 978 90 812961 13

Nr: 343
Titel: Dijk onder spanning
Omschrijving: de ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 met 46 keer aandacht voor Weesp en twee keer de Weespertrekvaart
Auteur: Alfons Fransen
Uitgever: Verloren, Hilversum
Jaar: 2011
ISBN: 9789087041915

Nr: 344 *
Titel: Fotoboek Driemond en omgeving
Omschrijving: Fotoboek Driemond, voorheen Geinbrug/Weesperkarspel
Uitgever: Historische Kring Driemond
Jaar: 2017

Nr 345
Titel: Historische Canon tussen Vecht & Eem
Omschrijving: Historische Canon over de Gooi- en Vechtstreek. Weesp wordt ook genoemd
Auteur: Henk Michielse
Uitgever: Stichting Tussen Vecht en Eem
Jaar: 2009
ISBN: 978 90 812835 2 6

Nr: 346
Titel: Buitenplaatsen Deel 5
Omschrijving: Beschrijving van de buitenplaatsen van Driemond, daaronder Demerary
Auteur: Cor Draijer Historische Kring Driemond
Jaar: 2015

Nr: 347
Titel: Honderd jaar Tijdschriftgeschiedenis van De Katholieke Illustratie
Omschrijving: een eeuw geschiedenis van dit tijdschrift
Auteur: Tijn Hottinga
Uitgever: Tirion
ISBN: 90 4390 163 6

Nr 348
Titel: Langs de Utrechtse Vecht
Omschrijving: Landschap en buitenplaatsen langs de Vecht. Zo’n 20 pagina’s zijn ingeruimd voor Weesp
Auteur: drs Lucia Albers
Uitgever: Waanders
Jaar: 1984
ISBN: 90 6630 021 3


Nr 349 *
Titel: Middenstand in Weesperkarspel. Levensmiddelen
Auteurs: Beppie Lucassen e.a.
Uitgave: Historische Kring Driemond

Nr 350
Titel: Verenigingen in Driemond en nu
Auteurs: Beppie Lucassen e.a.
Uitgave: Historische Kring Driemond


Nr 351
Titel: Pompstation Weesperkarspel
Omschrijving: geschiedenis Waterleiding Amsterdam
Auteurs: leden Historische Kring
Uitgave: Historische Kring Driemond

 

Nr 352
Titel: De Achterkant van Holland
Omschrijving: Speurtochten langs industrieel erfgoed in het Groene Hart
Auteurs: Bert Feis, Herman Rutten
Uitgever: Stichting Groene Hart


Nr 353
Titel: Aan de slag in de kadastrale archieven
Omschrijving: Handleiding voor de particuliere onderzoeker
Uitgever: Kadaster


Nr 354
Titel: Gouden bochten Amsterdam & de Vechtstreek
Omschrijving van de relatie tussen Amsterdam en de Vechtstreek
Auteurs: Juliette Jonker-Duynstee en Steven de Clercq


Nr 355
Titel: Cordon van Holland
Omschrijving: Beeld van de oude Hollandse Waterlinie. Aandacht voor Weesp op pag 84.
Auteur: Harm Hoogendoorn
uitgave: Stichting Groene Hart
ISBN: 9789081244169


Nr 356
Titel: De Vechtstreek
Omschrijving: Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap. 14 pagina’s zijn gewijd aan Weesp
Auteur: Marijke Donkersloot-de Vrij


Nr 357
Titel: Bouwverordening Weesperkarspel


Nr 358
Titel: Geinburgia 25 jaar Nieuws
Omschrijving: geschiedenis 1950-1975


Nr 359
Titel: Geinburgia 50 jaar in beweging
Omschrijving: geschiedenis 1950-2000
Diverse auteurs
Uitgave: Geinburgia


Nr 360
Titel: Panorama Krayenhoff
Omschrijving: Visie op de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Uitgave Hollandse Waterlinie
Datum: 2004


Nr 361
Titel: De spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938
Omschrijving: aandacht voor deze bouwwerken, veelal uit de 19de eeuw. Weesp staat op pag 144.
Auteur: drs H. Romers
Uitgave: De Walburg Pers

Nr 362
Titel: Het Naardermeer
Omschrijving: een landschapsbeschrijving van het oudste natuurmonument
Auteur: dr E.M. van Zinderen Bakker
Uitgave: Allert de Lange Amsterdam
Jaar: 1942


Nr 363
Titel: Het begon met het Naardermeer
Omschrijving: 100 jaar natuurmonument
Auteur: Albert Beintema
Uitgave: Fontaine uitgevers
ISBN: 90 59560795
Jaar: 2004


Nr 364
Titel: De stelling van Amsterdam
Omschrijving: de fortificatie rond Amsterdam, met aandacht voor Weesp
Onder redactie van Paul Vesters
ISBN: 9053452109


Nr 365
Titel: Gooi en Vechtstreek
Omschrijving: beschrijving van twee gebieden in het hart van Nederland inclusief foto’s van Weesp
Auteur: Gabriël Smit
Uitgave: A. Roelofs van Goor Amersfoort


Nr 366
Titel: De Hollandse Waterlinie
Omschrijving: beeld van de verschillende aspecten van de linie
Auteurs: Hans Brand en Jan Brand
Uitgave: Veen Utrecht
ISBN: 90210425331


Nr 367
Titel: Dorpen in Nederland
Omschrijving: dorpen in Nederland met ook Weesp (!)
Uitgave van Reader’s Digest en de ANWB
Jaar: 1983

ISBN: 90640708
Nr 378
Titel: De stelling van Amsterdam        
Omschrijving: vestingwerken rond de hoofdstad
Diverse auteurs
Uitgave: AMA boeken
ISBN: 9064749019


Nr 379

Titel: De adellijke stichting van Nederhorst den Berg

Omschrijving van de vroege middeleeuwen

Auteur: Els N.G van Damme

Uitgave van de Historische Kring Nederhorst den Berg


Nr 380
Titel: Tussen Vecht en Eem
Tijdschrift voor regionale geschiedenis
Diverse auteurs
Uitgave: Tussen Vecht en Eem
Jaar: juni 2021


Nr 381
Titel: In het voetspoor van Mondriaan en Olie
Omschrijving: wandelen en fietsen langs het Gein
Auteurs: Marieke van Gessel e.a.
Uitgave: Thoth
ISBN: 9789368683834

Nr 382
Titel: Het leukste groene doeboek van Gooi&Vecht
omschrijving: 60 pagina’s ontdekken  in de Gooise natuur
Auteurs: diverse
Uitgave: Vuurrood
ISBN: 9789072853219


einde txt